پیامهای آسمانی, هفتم مسوولیت, هفتم هدف

زنگ اول روز یکشنبه: پبام های اسمانی

سلام بر همه دوستان بنده امیرعلی شریفی هستم و امروز می خوام در مورد درس زیباوشیرین پیام های اسمان مقاله بنویسم

در این زنگ استاد ناصری با خوشحالی وهیجان مثل همیشه وارد کلاس شد بعد از احوال پرسی بچه ها با استاد و استاد بابچه ها اقای ناصری لب تاپش را به دیتاشو وصل کرد و بعدکلاس را شروع کرد وگفت :ایکسمابند هایی که فرستادبد بیش از انتظارم بود وبعد گفت که کتاب هارا در بیاورند و گروهی بنشینند و به مدت پنج دقیقه فرصت داد تا کلید واژه های درس اول را پیدا کنند بعد از اتمام وقت در مورد خلاصه نویسی مفصل توضیح دادند و بعد گفت درس اول را را بخوانند درس به نصفه که رسید درس را متوقف کرد و داستانی را تعریف کرد وگفت اتفاقاتی که برای بچه ها افتاده و و خدا رحمشان کرده را تو ضیح بدهند بعد از اینکه توضیحات بچه ها به پایان رسیدادامه ی درس توسط خود بچه ها انجام شد و بعد اقای ناصری عزیز به ما فرصت دادند تا به مدت یک دقیقه استرا حت کنیم و در همان لحظات زنگ پایان کلاس به صدا درامد

                              از همراهی شما کمال تشکررا دارم

دیدگاهتان را بنویسید