مهارت, هفتم هدف

کار گاه چوب . سید ابوالفضل حسینی . هفتم هدف

بسم الله الرحمن الرحیم

در کارگاه چوب استاد وارد شد دریل ها را روی میز گذاشت و گفتند بست هایMDFرا باید روی چوب با پیچ ببندید به طوری که لبالب چوب چوب قراربگیرد و هر نفر ده تا پانزده بست را به چوب پیچ کند دانشاموزان کلاس به گروه های دو نفره تقسیم شدند وهردو نفر یک دریل را تحویل گرفتند و شروع به کار کردند در آخر استاد گفتند که همه بست ها را از چوب ها باز کنید و مدتی از زمان کلاس را برای سازه خود که همان جعبه ابزار می باشد صحبت کردیم وهمه با همکاری هم ابراز ها را از کارگاه بیرون بردیم و کارگاه را تمیز کردیم وزنگ خانه به صدا درآمد و با استاد خداحافظی کردیم

موفق باشید

خدا نگهدار

دیدگاهتان را بنویسید