حساب, هفتم هدف

ریاضی آقای یادگاری ۱۷ مهر

امروز آقای یادگاری وارد کلاس شدند و یک حدیث گفتند ویک دوره درباره ی جمع اعداد صحیح کردند شروع کردند یکی یکی صدازدن و ما بچه ها هم صفحات شروع کردیم ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ راحل کردن موضوع این صفحات هم درباره ی جمع تفریق کردن اعداد صحیح۲

و وقتی این صفحات را حل کریم به همه ی ما گفتن صفحات ۲۲ ۲۳ و۲۴ را در خانه بنویسید وبرای پنجشنبه بیاورید

دیدگاهتان را بنویسید