زندگی،مستند

سلام

امپراتوری مورچه های صحرایی

یک روز یک ملکه مورچه به سمت کوهی حرکت میکند

وبعد یک جایی را پیدا میکند و زمین را حفر میکند

تا امپراتوری خود را درست کند بعد یک ملکه ی دیگر می آید

و با ملکه بنیان گذار شروع به کندن میکند

بعد ملکه های دیگر می آیند

وحفر می کنند بعد دنیای زیر زمینی خود را درست میکنند وبعد شروع به تخم گذاری میکنند و مورچه های کارگر را بدنیا آوردند

بعد با مورچه های کارگر یک لشکر درست می کنند و امپرا توری خود را تشکیل می دهد

زنگ فناوری 2 بهمن (هفتم هدف)

به نام خدا

امروز وقتی که اقای اخوان وارد کلاس شدند گفتند کتاب فناوری را باز کنید و پودمان جست وجو

و جمع اوری اطلاعات را بیاوریدو از روی ان بخوانید یکی از بچه ها داوطلب شد و کتاب را خواند

و به کار کلاسی که رسید بخش جمع اوری اطلاعات درباره یک موضوع را که خواند گفت  این موضوع دو فرض دارد و هر کدام را خواند وبعد گفت جمع اوری اطلاعات 4 گام دارد وبه ترتیب گفت:

1-شناخت موضوع

2-انتخاب منابع وجمع اوری اطلاعات

3 – ومستند سازی اطلاعات

4-ارائه و اشتراک گذاری اطلاعات

وبعد هرکدام را توضیح داد 

بعد اقای اخوان انواع مرورگر را گفتند واینکه با نرم افزار گوگل چطوری می توان کار کرد

بعد هم یک تکلیف دادند تکلیف از این قرار بود که ما باید با یکسری محدودیت ها یک مکان را انتخاب

کرده وبعد بگویید که چند روز می خواهید بروید و بقیه ارکان سفر را مشخص کنید

( در ضمن سفر حد اکثر باید سه روز باشد )

راستی تکلیف هم با گروه های هم درس هستش

با تشکر

علی کفعمی

حرفه وفن چهارشنبه 22 اذر

امروزدر کلاس آنلاین بعضی از دانش اموزان گفتند که جلسه قبل فیلمی که گفتند ببینیم و به هر گروه گفتند که ارائه بدین را کامل تمام گروه ها انجام ندان بعد گفتند میشه که ادامه بدیم ارائه هارا بعد اقای حجابی قبول کردند وگفتن تا ساعت 12 و 17 دقیقه بروند و فیلم را تا دقیقه 15 باسرعت 2x ببینند وهر گروه به جز گروه 1 که جلسه قبل ارائه دادند الان ارائه بدند بعد در ارائه ها از هم دیگر سوال می کردند وجواب میدادند وهر نفر مثبت میگرفت در ضمن تکلیفی هم درباره درس ندادند

ریاضی آقای یادگاری ۱۷ مهر

امروز آقای یادگاری وارد کلاس شدند و یک حدیث گفتند ویک دوره درباره ی جمع اعداد صحیح کردند شروع کردند یکی یکی صدازدن و ما بچه ها هم صفحات شروع کردیم ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ راحل کردن موضوع این صفحات هم درباره ی جمع تفریق کردن اعداد صحیح۲

و وقتی این صفحات را حل کریم به همه ی ما گفتن صفحات ۲۲ ۲۳ و۲۴ را در خانه بنویسید وبرای پنجشنبه بیاورید