امتحان زندگی ( 28/ 10 / 1402)

بچه ها وارد شدند و امتحان کتبی را دادند و بعد به صورت گروهی نشستیم و استاد دوستی قوانین بازی را گفتند و نقش ها و موقعیت را روی تابلو نوشتن :

نقش ها :

1- فرمانده : مدیریت بر روی گروه خود 

2- کاتب : نوشتن امتحان زندگی 

3- مذاکره کننده : خرید و فروش برای گروه خود و مذاکره کردن

4- حسابدار : مدیریت کردن سکه گروه

5- سخنگو : سوال کردن برای گروه خود و گرفتن داستان 

موقیت ها در خود مدرسه بود که به 10 موقعیت تقسیم میشد


و بعد مذاکره کننده هر گروه موقعیت های مورد نیاز خود را خریدند و هر گروه در موقعیت خود مستقر شد و سخنگو هر گروه داستان را گرفت و مذاکره کننده ها به دنبال خرید وسایل از استاد رفیعایی شدند . هر گروه موقعیت خود را تمیز میکرد و به دنبال کد داخل داستان میگشت که بتواند ادامه داستان را بگیرد امتیاز ها ثبت میشد و هر کس مشغول کاری بود تا وقتی که صفحه دوم داستان گرفته شد که باید ادامه داستان را ادامه میدادیم 2 سوال را حل میکردیم و وسیله تزیین را درست میکردیم خرید و فروش ها زیاد شد و سکه و امتیاز ها بالا و پایین شد هر کس یا لپ تاب اجاره میداد و یا مقوا و… میفروخت


کار هر کسی زیاد شد فرمانده مدیریت زیادی پیدا کرد ، حسابدار حساب کردن سکه ها، مذاکره کننده خرید و فروش زیادی پیدا کرد ، و کاتب و سخنگو نوشتن کتاب و نوشتن سوال ها زیادی پیدا کرد که هر کدام باید مدیریت زمان را به خوبی مدیریت کنند که نشان میداد هر کس که داخل کلاس های زندگی گوش نمیکرد موفق نمیشد زمان کم کم تمام شد 


هر گروه در جای قبلی خود در سالن پایین نشست و آقای دوستی گفتند : مذاکره کننده هر گروه وسایل باقی مانده را به استاد رفیعایی بفروشند و کاتب و فرمانده هم برای تحویل دادن کتاب و وسیله های تزیینات و جواب سوال ها بشینند و تکالیف امروز ها دادند و بچه ها بعد از بازی جذاب و هیجان انگیز 4 ساعته برای استراحت به خانه رفتند 


تکالیف مهم و تاثیر گذار امروز برای گرفتن نمره : ارزیابی کردن هم گروهی + مستند سازی آزمون زندگی

زندگی شنبه ( زندگی گروه 1 ) 1401/10/2

استاد اخوان جدول های کتاب خوانی ها و مستند سازی ها را نشان دادند و گفتند: از امروز تا دو هفته دیگر باید شما مستند سازی گروهی انجام دهید و تقسیم کار کنید یعنی مثلا یکی مدیریت درست بودن متن را و یکی دیگر مسولیت نوشتن متن را داشته باشد و باید همه اعضای گروه احساس مسولیت کنند و همینجوری کار را رها نکنند و اگر در گروه خود کسی مشکل داشت او را کمک کنیم و روی تابلو نوشته شد :

شنبه ⇐ گروه 1

یکشنبه ⇐ گروه 2

دوشنبه ⇐ گروه 3

سه شنبه ⇐ گروه 4

چهارشنبه ⇐ گروه 5


بحث قبلی در مورد مدیریت زمان بود برای همین امروز در مورد برنامه ریزی صحبتی خواهیم داشت به ما در بچگی میگفتند برنامه ریزی کنید ولی هیچ وقت برنامه ریزی، کامل پیش نمی رفت و موفق نمی شدیم امروز تا دو هفته آینده میخواهیم برای برنامه ریزی، یک جدول مثل جدول زیر داشته باشیم :


 مثال هایی زده شد  و در مودر فرد دقیقه نودی بحثی شد که باید برنامه ریزی داشته باشیم که فقط هول و عجله نداشته باشیم و کار هایی که باید همان موقع انجام بدهیم به نام کاری های کوچک است و آن را همان موقع انجام دهیم و در آخر استاد گفتند : 

مهم ترین بخش در مسولیت ها این است که تشخیص دهیم 


تکالیف : کشیدن جدول در آخر دفتر 

شنبه زنگ اول (زندگی) 1402/9/25

آقای رفیعایی در مورد کار هایی که مسول هستیم حرف زدند و گفتند دیگر باید به فکر باشید و در مورد کوه هم تشکر کردند و بعد آقای اخوان آمدند و گفتند بازی داریم و به حیاط رفتیم استاد به هر گروه یک لیوان دادند و در مورد قوانین و طرز بازی کردن را گفتند : باید با آبی که در لیوان است خطی بین موزاییک ها بکشند که برای هر موزاییک هر گروه 1 امتیاز دریافت میکند و قانون هم این بود که باید آب داخل موزاییک ها خشک نشوند و اگه بشود شمارش نمیشود 


به کلاس برگشتیم استاد گفتند : امانتی ها را بدهید و گروه 1 و 5 لیوان ها را دادند و استاد شروع به نوشتن امتیاز ها کردند 

گروه 1                                                    14 + 5 = 19

گروه 2                                                    16

گروه 3                                                    23 

گروه 4                                                    17

گروه 5                                                    18 + 5 = 23                        از دست میدهیم ← منابع 

ادامه دادند : اگر یک بار دیگر این بازی را کنیم ولی این دفعه با دو لیوان میگویی چه ارزشمند در زندگی هم ما نعمت هایی داریم که ارزش آن دست ما نیست و آن را هدر میدهیم 


حالا شما بگویید چه منابع دیگری داریم ؟

    پول          ↕ سوخت ، گیاهان ، معدن ،زمین برق ، خاک ، آب، نفت ، گاز

    منابع        ↕ جانواران ، انرژِی هسته ایی

    زمان        ↕                       وقت ( زمان )


کدام منابع مهم تر و اصلی تر است ؟ 

ما برای گاز ، برق و… بسیار مدیر و اداره داریم  که انرژی تجدید پذیر را برگردانند ولی برای وقت نداریم چون ما نمیتوانیم به روز گذشته برگردیم برای همین است که به یک منبع مهم تبدیل می شود مثلا اگر شما شما وقت بیشتری داشتید فکر میکردید که چگونه آب کمتری مصرف کنید برای همین است که میگویند وقت طلاست در جلسه بعد به این موضوع بیشتر میپردازیم 


تکالیف : فکر کردن به مدیریت منابع

 

 

 

 

زنگ اول شنبه (زندگی) 1402/9/18

چگونه شیوه مطالعه خود را بهتر کنیم ؟ 

استاد این سوال را از بچه ها پرسیدند و بچه ها هم گفتند :

1- معلم خصوصی _ مرور مطالب و قسمت بندی 

2- روش مطالعه ⇦ تمرکز _ مکان مناسب _ نقشه ذهنی _ کلید واژه _ داستان سرایی- خبرنگاری _ تدریس _ تصویرسازی_ فیلم های مربوط به درس

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

استاد ادامه دادند : عوامل حواس پرتی 

بچه ها گفتند : 1- بازی           2- محیط             3- فضای مجازی             4- مهمان داشتن             5- صحبت دیگران                     6- سر و صدا 

و در مورد هر کدام صحبت کمی شد 


استاد ادامه دادند : درسته بچه ها !

ما برای هر کار فکری نیاز به استراحت داریم ولی استراحت کار فکری فرق دارد و روی تخته نوشتند :

کار فکری ⇦ کار عملی برای استراحت 

کار عملی ⇦ خواب و  اگر وقت نیست کار فکری 

و گفتند نباید استراحت ما بازی و یا دیدن تلویزیون باشد و بعضی ها فکر میکنند قبل خواب ، خواندن کتاب ها باعث میشود آنها مرور شوند این درست است اما انرژی که من برای فکر کردن گذاشتم  باعث میشود خواب باکیفیت نباشد و استراحت از بین برود


نکته دیگر این است که ما قبل خوابیدن نباید نه انقدر زیاد بخوریم و نه هیچی نخوریم که خواب درستی نداشته نباشیم

نکته آخر این است که باید بعد از مطالعه مرور کنیم و در آخر نکاتی که یادمان است را روی برگه ایی بنویسیم 

تکالیف : خلاصه نویسی صفحه 43 و تحقیق در مورد روش های مطالعه

زنگ اول شنبه ( اجتماعی )

استاد به بچه هایی که قرار بود درس 4 را  بدن را صدا زدند و فایل پاورپوینت را باز کردند و بچه ها هم صحبت ها را شروع کردند:

و چند نمونه از قوانین کشور خود را توضیح دادند و در اخر با تشکر استاد کلاس قرار شنبه تموم شد . 

تکالیف: درس 3 و 4 برای جلسه بعد بخوانید + پرسش کلاسی 

زنگ اول شنبه (زندگی )

به نام خدا

استاد رفیعایی دفتر زندگی ها را گرفتند .

استاد 3 ویژگی مسوولیت که در جلسات قبل بهمون نشان داده بودند را روی صفحه نشان دادند :

1- داشتن تعهد درونی

2- متناوب و منظم باشیم 

3- درست انجام دادن مسوولیت و سرهم نکردن آن

و در ادامه گفتند که چرا به فکر نبودید لاستیک های خود را در تعطیلی ها و انلاین شدن مدارس اب بدهید و حتی کسی به گلدان های داخل کلاس آب نداده و داشت خشک میشد و در انجام مسوولیت ها فرار میکنید و برای همین در ادامه گفتند در انجام مسوولیت ها کوشا باشید و سر هم بندی نکنید .

استاد گفتن صفحه 30 کتاب تفکر و سبک زندگی را باز کنید و سپس روی تخته نوشتند (شناخت خود سودمندترین دانشهاست) سپس گفتند که کار های مختلفی وجود دارد که بسیار پول و سود دارد و از بچه ها پرسیدند شما هم حرف من را قبول دارید ؟ بچه ها دست گرفتند و صحبت کردند سجادیه گفت  : ما باید شناخت از خود داشته باشیم که بدانیم در چه رشته هایی و دیگر چیزها استعداد داریم یکی دیگر : دکتر ها بیشتر پول در میاوردند در نتیجه استاد گفتند  حرف آقای سجادیه درست است و ما تا از خود شناخت نداشته باشیم نمیدانیم در چه استعداد داریم و  برای همین گفتیم با خود را دوباره با 9 ویژگی معرفی کنید و استاد رفیعایی چک کنند و در ادامه مثال زدند و گفتند: مثلا من از خون میترسم نمیتوانم دکتر یا دندان پزشک شوم و سپس تکلیف دادند که تا صفحه 36 تفکر و پژوهش را بنویسید و جدول ها را پر نمایید.