زبان گروه (B) زنگ دوم ، 5 اسفند

سلام

اقای مهری وارد کلاس شدند و برگه ها را دادند به بچه ها بعد از ان هم شروع کردندبه گفتن جواب درست و تصیح کردن برگه ها بعد به درخواست بچه ها بر روی درس پنج مروری کردند. صفحه دوم درس پنج چند سوال مطرح کردند. وبچه ها هم از اینکه استاد به نصیحت انها گوش داد بسیار شاداب بودند بعد استاد  هم از درس،ششم را تمام کردند و گفتند که صوت تمرین های درس شش را خواهند گذاشت برای هفته دیگر بنویسید بیاورید.در اخر کار هم وقت دادند مرور ۳ را بنویسیم بعد با هم چک کردیم ایشان از تک تک بچه های کلاس پرسیدند

به نام خدا

دیروز اقای دوستی وارد کلاس شدند  و گفتند که دفتر های زندگی با برگه های هفتگی که نوشته اید تحویل من بدهید که بعضی از بچه ها دادند بعضی نداند بعد گفتند که امروز میخواهیم به باغچه های زندگی نمره بدهیم وخودتان پنچ پایه انتخاب کنید که یکی از انها همکاری گروه بود و در حیاط رفتند یکی یکی گروه ها را صدا کردندبر پنج پایه نمره دادند و بعد به کلاس امدند و ادامه ارائه گروه چهار را توضیح دادند که درباره نه گفتن است یا اینکه پیشنهاد هایی که به ما میشود را باچند جمله رد کنیم مثال الان وقتش نیست .من ادم این کار نیستم .فکر نمی کردم همچنین درخواستی کنی و بعد از ان گروهی نشستیم شروع به نوشتن یک داستان در مورد همین موضوع کردیم بعضی گروه ها هم نمایش اجرا کردند سرنوشت باغچه های زندگی را هم نگفتند

زنگ چهارم فیزیک

امروز اقای صیاد زاده وارد کلاس شدند گفتند که پروژه یی گروهی هست که ۱۵ مثبت در دفتر کلاسی من دارد و شامل این بخش هاست.و هر گروه درباره شاخه ای از انرژی تحقیق میکند. هر کدام هم مهلتی دارد
۱-جمع اوری اطلاعات( کتاب ،عکس،فیلم،pdf)
۲-پاورپوینت(حداقل ۱۰ صفحه)
۳-مقاله(متن بیشتر عکس کمتر)در ورد
۴-پوستر (ابعاد  A2)
۴-ارائه

مهلت شماره های ۱و۲ تحویل این کار تا۲۱بهمن ماه
مهلت شماره ۳ تا۲۸ بهمن ماه
مهلت شماره ۴تا۵ اسفند ماه
مهلت شماره ۵تا۲۱بهمن ماه