دوشنبه 4دی زنگ دوم حساب کلاس هدف

امروز آقای یادگاری پس از ورود به کلاس یک حدیث گفتند بعد بچه ها گفتند که تکالیف را می بینید ولی اقای یادگاری گفتند این زنگ در هر سوالی که دارید می توانید بگویید تا هر کس که نوشته است ان را حل کند سپس چند تا از تمرین های گروهی را که بچه ها گفتند را با راه حل توضیح دادند.

بعد از ان سوالات ازمون پیشتازان را حل کردند و بعد هم تکلیف گفتند که سوالات گروهی فصل 3 را برای پنج شنبه و صفحات 58و59و60 را بنویسیم

دوشنبه 27 آذر کلاس فناوری هفتم هدف

سلام امروز اقای اخوان وقتی وارد جلسه شدند گفتند که من تکلیف ورد را یک هفته تمدید کردم ولی بیشتر افراد تکلیف را ارسال نکردند.

برای همین یک روز دیگر هم ان را تمدید کردند و گفتند که اگر این افراد تا فردا ارسال نکنند آنها را جلسه بعد در کلاس راه نمی دهیم و باید با خانواده بیایند سپس ورد بچه هایی را که ارسال کرده بودند دیدند و نمره دادند بعد از دیدن ورد چند نفر شروع به دادن درس جدید که در مورد جدول کشی در ورد بود توضیحاتی دادند و گفتند که تکلیف برای جلسه آینده این است که کارنامه خود را در ورد رسم کنید و برای هر درس توضیح کوتاهی بنویسید. این تکلیف را به صورت کامل می توانید در سامانه همکلاسی ببینید.

دوشنبه 13آذر زنگ فناوری هفتم هدف

سلام امروز آقای اخوان بعد از وارد شدن به  برنامه قرار حضور و غیاب کردند سپس پاور پوینت بچه ها را بارگذاری کردند از کسانی را ارسال کرده بودند را نشان دادن و گفتند که از همه خیلی خوب است ولی بیشتر شما فونت ها را تغییر نداده اید وبا همان فونت های پیش فرض کارهایتان را انجام داده اید و بعد از ان گفتند که چرا از گزینه اسلاید مستر استفاده نکرده اید.

بعد دیدند که بیشتر بچه ها نتوانسته اند پاور پوینت خود را ارسال کنند برای همین گفتند که تکلیف را تا امشب تمدید میکنم واین بحث به پایان رسید.

سپس در مورد ورد شروع به توضیح دادن کردند در مورد ورد توضیحاتی دادند و گفتند که یک تکلیف در مورد ورد به شما میدهم که این تکلیف در هم کلاسی گذاشته شده است.

دوشنبه 29 آبان زنگ فناوری هفتم هدف

سلام امروز آقای اخوان وارد کلاس شدند. ابتدا شروع به توضیح دادن راجع به اکسل ورد و پاورپوینت کردند و گفتند که ما در سال هفتم با ورد و پاورپوینت اشنا می شویم  سپس کمی در مورد  اکسل به ما توضیح دادند ولی گفتند که ما امسال کاری با اکسل نداریم سپس یک تکلیف درباره ی اکسل به ما دادند که این تکلیف سوالات خود شناسی بود واین بحث به پایان رسید.

سپس شروع به توضیح در مبحث پاورپوینت کردند سپس درموردفیلمی که در همکلاسی گذاشته بودند سوالاتی مربوط به نوار های بالای صفحه پرسیدند و به چند نفری که جواب دادند مثبت دادند. 

و بعد از توضیحات و پرسیدن سوالات فیلمی گذاشتند

تکلیف هم دیدن فیلم دوم اموزش پاورپوینت است و پاسخ دادن به سوالات که در همکلاسی گذاشته شده است .

سه شنبه زنگ چهارم فارسی 23آبان هفتم هدف

امروز وقتی اقای مجیدی وارد جلسه شدند بچه ها داشتند در مورد تعطیلی فردا حرف می زدند اقای مجیدی بچه ها را ساکت کردند.

سپس گفتند کار پوچینو را باز کنید صفحه 16 را که باز کریم از یکی از بچه ها سوال 32 را جواب داد بعد یک شماره را گفت اقای مجیدی از روی لیست ان فرد را صدا می زدند.

تا وقتی که اقای مجیدی از سایت خارج شدند بچه ها دوباره شروع به بحث های بی مورد مثل آلودگی هوا و… کردند تا وقتی که دوباره اقای مجیدی وارد سایت شدند و ادامه  صفحه ها را پرسیدند و ما هم جواب دادیم و در آخر از بچه ها خدا حافظی کردند و رفتند.

زنگ چهارم فارسی هفتم هدف16 آبان

سلام امروز اقای مجیدی وقتی وارد کلاس شدند ادامه کلمات دارای ارزش املایی را همراه با معنی که در درس اول و روان خوانی کژال بود را به ما گفتند و ما هم در دفتر نوشتیم.

بعد یکی از بچه هاراجب امتحان سوال کرد که از کجا های کتاب می اید اقای مجیدی هم جواب سوال او را دادند و گفتند که از صفحه 9تا صفحه 29 و از کتاب و از کتاب کار هم از صفحه7تا صفحه 17در ازمون می اید.

بعد گفتند که کتاب کار هارا باز کنید و بعد از روی لیست افراد را صدا می زدند تا که جواب سوالات کتاب کار را بدهند.

سه شنبه زنگ چهارم 9آبان هفتم هدف

سلام امروز اقای مجیدی وقتی وارد کلاس شدند گفتند که کتاب ها را باز کنید و سپس شروع به پرسیدن درس دوم و روان خوانی کژال کردند.

قوانین این بود که اگر کسی خط را گم کند دو نمره از 20 نمره کم میشود و اگر هم کلمه ای را اشتباه می خواند 1نمره و اگر اشتباهش را اصلاح می کرد نیم نمره کم می شد.

بعد از گفتن قوانین شروع به پرسیدن کردند پرسیدن هم دو مرتبه بود یک بار بدون گفتن غلط های املایی و بار دیگر اگر کسی اشتباه می خواند درست ان را به فرد می گفتند.

بعد از پرسیدن از کل کلاس بعضی از جا ها را معنی کردند و سپس تکالیف را گفتند تکالیف این بود که تمامی کلمات دارای ارزش املایی را همراه با معنی ان در دفتر بنویسیم تعداد کلمات حداقل 50 تا باشد.

 

 

 

 

زنگ چهارم فارسی کلاس هفتم هدف 18مهر

سلام امروز اقای مجیدی وارد کلاس شدند وگفتند کتاب ها را باز کنید.                                                                                                                  صفحه 9 را باز کردیم بعد هم گفتند که دفتر ها را هم باز کنید ادامه شعر صفحه 9را گفتند و ما هم در دفتر نوشتیم بعد از ابن که معنی ها را گفتند . سپس تکالیف را دیدند و به کسانی که ناقص بود گفتند که برای فردا کامل کنید و بیاورید                                                                                                    تکالیف فارسی : تکلیف ناقص را برای فردا کامل کنیم . تعداد جمله های هر بیت و جابجایی کلمات را هم درکتاب درس اول یعنی زنگ افرینش بنویسیم .