۴دی کلاس فارسی

سلام

در اول کلاس فارسی ،امتحان  روخوانی ازصفحات سی و نه تا چهل ، پنجاه تا پنجاه و چهار  و صفحه شست.

بعداز آن معنی متن ومعانی کلمات مهم متن زیبایی شکفتن و درس شش( قلب کوچکم را به چه کسی بدهم )را گفتند وبعد امتحان املا از صفحات سی و یک تا شست وچهار گرفتند بعد از امتحان برگه هارا بین بچه ها پخش کردند و تا آخر زنگ برای تصحیح وقت دادند وگفتند هر کس که نتواند کامل تصحیح  کند برای هر کلمه نمره از امتحان تصحیح شده آن کم میشود

خدا حافظ

درس عربی 16 ابان

سلام و عرض ادب
در زنگ عربی آقای ناصری در اول کلاس،بدانیم بخش سوم درس اول را آموزش دادند و بدانیم بخش دو را یادآوری کردند و بعد از آن یک امتحانک از بدانیم بخش سوم درس اول گرفتند و بعد به کسانی که پله های بیشتری داشتند به تعداد خانواده و دو تا بیشتر بلیط نیم بهای سینما دادند و بعد شگفتانه را گفتند.آقای ناصری گفتند می خواهیم نقشه ی ذهنی کل درس عربی را درست کنیم وچاپ کنیم وروی دیوار مدرسه نصب کنیم،هرکس نقشه ذهنی هربخشی را بفرستد اسم فرستنده و نقشه ذهنی آن در نقشه ذهنی کل درسها چاپ میشود

کلاس عربی 9 ابان

سلام در اول کلاس عربیامروز اقای ناصری یک امتحان از  المعجم. درس دو گرفتند وبعداز تمام شدن امتحان برگهای امتحان را گرفتند وبین بچه ها پخش کردند تا امتحارا سحیح کنیم امتیاز دهی را عوزکرده بودند از سرباز سردار سپهبد به کبک شاهین عقاب بعداز سحیح کردن برگه هارا جمع کردند ودرس را شروع کردند و بدانیم درس دورا تدریس کردند

کلاس چرم 16مهر

سلام بچه ها در کلاس چرم گذشته، معلم به انتخاب بچه ها نیم متر چرم به هر نفر دادند وگفتند:  این چرم در مدرسه می ماند وایشان به بچه ها پیشنهاد دادند در این جلسه یک جاکارتی ساده درست کنیم ولی پیشنهادشون برای جلسه آینده ساختن  کیف پول  بود.

یکشنبه 16مهر کلاس چرم

  1. سلام بچه ها در کلاس چرم معلم به هرنفر نیم متر چرم مورد علاقه هرنفر را دادند و گفتند این تکه چرم درمدرسه میماند وگفتند هرچه می خواهید درست کنید اما پیشنهاد دادند یک جاکارتی ساده درست کنیم و جلسه بعد کیف پول د ست می کنیم خدا نگهدار