یکشنبه زنگ مهارت 29 ابان ماه

به نام خدا

من محمد پارسا موسوی هستم

امروز اقای جلالی وارد کلاس شدند و پس از احوال پرسی و حضور و غیاب اول از همه گفتند من برای کلاس نماینده ای انتخاب میکنم. اقای افسری نماینده ی کلاس نجوم شدند. بعد از انتخاب وظایف نماینده را گفتند و کلاس اغاز شد. اقای جلالی از ما درباره ی اینکه چقدر از نجوم میدانیم سوال کردند. بعد چند کلید واژه به ما گفتند:ستاره-سیاره-منظومه شمسی- سیارات گازی و خاکی-مدارها-سال نوری-کهکشان-کیهان و خیلی موارد دیگر.ایشان بعد از صحبت عکسی از منظومه ی شمسی به ما نشان دادند و درباره ی نحوه ی درست شدن منظومه ی شمسی حرف زدند مثلا: اسم سیارات منظومه شمسی را گفتند.نزدیک ترین سیاره به خورشید.سیاره ای که از روی زمین به راحتی میتوان دید.بعد پس از صحبت های زیاد چند عدد فیلم به ما درباره ی اینکه چقدر میتوان در سیارات دیگر زندگی کرد نشان دادند و بعد صدای زنگ به صدا در امد و کلاس تمام شد

(پایان)

پنجشنبه25 ابان کلاس حساب

به نام خدا

من محمد پارسا موسوی هستم

امروز یعنی پنجشنبه با پنجشنبه های هفته ی قبل فرق می کرد. چون ما زنگ اول به علت الودگی هوا به ورزش نرفتیم وبجای ان امتحان دادیم. بعد از امتحان به کلاس رفتیم و اقای یادگاری به کلاس امدند و پس از انکه حدیثی گفتند کلاس را اغاز کردند و گفتند که امروز خیلی کار داریم و سریع برای بررسی کردن سوالات امتحان اقدام کردند وچند تا از سوالات مهم را حل کردیم. بعد شروع به حل کردن سوالات کتاب کار کردیم که  در کلاس های انلاین هفته نتوانستیم انها را حل کنیم. بعد از مدتی اقای یادگاری شروع به دیدن تکالیف کردند و این کار تقریبا یک ربعی وقت کلاس را گرفت و بعد صدای زنگ به صدا در امد و کلاس تمام شد

(پایان)

پنجشنه 18ابان کلاس حساب

                                                                                           به نام خدا

اقای یادگاری در ابتدای کلاس حدیثی از ائمه روایت کردند و بعد به بچه ها گفتند امروز میخواهیم سوال های گروهی را حل کنیم ولی اول چند تا از سوالات باقی مانده از کتاب را حل میکنیم. بعد از مدتی که سوالات کتاب به پایان رسید اقای یادگاری شروع به بررسی  سوالات گروهی کردند و برای هر کسی که کامل نوشته بود مثبت میگذاشتند.ایشان از روی لیست به صورت رندم اسم صدا می زدند تا اینکه بخشی از سولات را حل کردیم. سپس تعدادی سوال به ما دادند که ماباید انها را تا هفته ی بعد حل کنیم و به کلاس بیاوریم. تعداد سوالات زیاد بود و بچه ها از این موضوع شاکی بودند و به معلم میگفتند که ما امتحان داریم وتکلیف بعدی حل مسائل فصل اول کتاب کار که مضربی از سه باشد و در همکلاسی هم یاداوری شده است.

                                                                                      موفق و پیروز باشید

                                                                                             پایان