زنگ اول ۱۱ آبان حرفه و فن


مستندسازی زنگ حرفه و فن :

آقای حجابی روز قبل در گروه زندگینامه به ما پیام داده بودند که نمکدان‌هایمان را نیاوریم و در کارگاه نمی‌رویم و به جای آن دفتر و کتاب حرفه فن تان را بیاورید. بعد وقتی وارد کلاس شدند دیدیم که یک مرغ کامل به کلاس آورده‌اند و به ما قرار بود که مراحل خرد کردن مرغ را یاد بدهند مراحل به ترتیب این گونه بود:

قبل از آن توضیحاتی دادند در مورد سه رگی که مرغ دارد و وقتی می‌خواهیم مرغ را ذبح کنیم با نام خدا و رو به قبله این کار را انجام می‌دهیم.

۱_پلاستیک را برش میدهیم و مرغ را به راحتی از پلاستیک در می آوریم.

۲_نوک باله را از روی مفصل‌ها برش می‌دهیم و در آشغال‌ها می‌اندازیم.

۳_زیر دنده‌ها را برش می‌دهیم و بعد کمرش را به راحتی می‌شکنیم.

۴_گردش را جدا میکنیم.

۵_کنار ستون فقرات را برش می دهیم بعد رانش را جدا می کنیم.

۶_وسطمفسل مرغ را با انگشت فشار میدهیم و پوستش را به راحتی می کنیم

۷_خط مسیر استخوان ران را با چاقو پاره می‌کنیم و بعد قسمت دوم ران را از مغز ران جدا می‌کنیم

۸_پوست سینه را برش می‌دهیم و با دست به راحتی پوستش را می‌کنیم.

۹_بعد سینه را چاک می‌دهیم و فیله زیرش پیدا میشود.

۱۰_بعد فیله را جدا میکنیم و بعد دو کتف را جدا میکنیم.

امتحان زندگی پنجشنبه ۲۸ دی ماه


به نام خدا

ما امروز برای امتحان زندگی ابتدا امتحان کتبی را داده که از ۵ نمره تشکیل شده بود و دفتر زندگی که آورده بودیم به ما گفتند مشکلی ندارد اگر که از دفتر هایتان در امتحان استفاده کنید و امتحان برای ما کمی راحت‌تر شد ولی تازه این بخش اول کار بود در امتحان دوم که ۱۵ نمره داشت به ما گفتن به صورت گروهی بشینیم وقتی که نشستیم در مورد امتحان یا کاری که باید انجام می‌دادیم توضیح دادن هر کسی در گروه نقشی را باید انتخاب می‌کرد و کارهایی که مربوط به آن نقش است را انجام دهد و حتی به ما گفتند که تمام امتیازهایی که در جدول زندگی جمع کرده‌اید را ما به صورت پول درآورده‌ایم تا اگر چیزی خواستید معاوضه کنید بتوانید و حتی ۱۵۰ سکه هم خودشان به ما قرض دادند بعد از آن آقای دوستی چند مکان که در مدرسه وجود داشت روی تخته نوشتن و ما باید آن مکان‌ها را می‌خریدیم بعد از آن به هر گروه برگه‌ای دادن و گفتند با رمز هایی که در این برگه هست برگه‌ای که قایم شده است را پیدا کنید و به من بگویید وقتی پیدا می کردیم و به آقای دوستی می‌گفتیم به ما برگه‌ای دیگر می‌دادند وقتی برگه دوم را خوانده‌ایم در آخر آن چند سوال پرسیده بود مانند اینکه ادامه داستان را در لپ تاپ بنویسیم و کلاستان را تزئین کننید و … آخر سر هم آقای دوستی مکان‌هایی را که در آن مستقر بودیم از ما می‌خریدند و بعد فرمانده گروه سوالاتی که جواب داده بودیم را به آقای دوستی دادند و دیگر امتحان تمام شده بود و باید به خانه برمی‌گشتیم.

زنگ سوم فارسی ۵ دی

به نام خدا 

آقای مجیدی در روز سه شنبه وقتی که وارد کلاس شدند آن امتحان روخوانی را گرفتند که از صفحات ۵۰ تا ۵۴، صفحه ۳۹ روخوانی اش بسیار سخت بود اما صفحه ۵۰ تا ۵۴ روخوانی اش بسیار راحت بود ما وقتی لیست آقای مجیدی را دیدیم به غیر از یک نفر که به او ۱۳ داده بود بقیه را بالای ۱۸ داده بودند وقتی امتحان روخوانی تمام شد آقای مجیدی به سرعت گفتند برگه در بیاورید می خواهم املا که از صفحات ۳۲ تا ۶۳ بود آقای مجیدی وقتی در حال املا گفتن بودند شیران حالش بد شد و مجبور شد از کلاس خارج شود بعد از املا آقای مجیدی حکایت را که صفحه ۶۴ بود درس دادند. و برای تکلیفم به ما گفته‌ام که صفحات کارپوچینو هایی که در همکلاسی می‌گذارم را حل کنید.

زنگ دوم پنجشنبه حساب ۳۰ آذر

به نام خدا

آقای یادگاری ابتدای کلاس قرار بود که تمام تکالیفی که تا حالا انجام داده‌ایم ببینم که شامل: کتاب کار ، کتاب ریاضی ، سوالات گروهی فصل ۱ و ۲ ، آزمون جامعی که از ما گرفتن بخش پیشتازان ریاضی ، اما چون اثر بچه‌ها پاسخنامه آزمون جامعی که از ما گرفته‌اند را نیاورده بودند و آقای یادگاری وقتی فهمید به ما لطف کردند و تا روز دوشنبه یعنی چهارم دی ماه به ما وقت دادند تا تکالیف را کامل کنیم در وقت اضافه‌ای که داشتیم اشکالاتی که بچه‌ها از تکالیف داشتن را آقای یادگاری حل کردند و رفع اشکال کردند و حتی برای روز دوشنبه هم صفحات اول و دوم فصل شمارنده‌ها را به ما گفتند که حل کنیم

پنجشنبه درس حساب ۲۳ آذر ماه


به نام خدا

در روز پنجشنبه کلاس‌ های مان وقتش به دلیل امتحان جامعی که مدرسه از ما گرفته بود کم شده بود و ابتدای کلاس به آقای یادگاری گفتیم که سوالاتی که در امتحان جامع بود را حل کنید آقای یادگاری هم قبول کردند و سوالات را حل کردیم

😭بیشتر بچه‌ها سوالاتی که در فصل ۳ بعد را مشکل داشتند😭 .

آقای یادگاری هم چند مورد درمورد آزمون‌های تستی به ما گفتن مثلاً🤔 از بین ۱۰ سوال سعیمان را بکنیم که ۶ سوال یا بیشتر آن را بزنیم از اینکه سوالات اشتباه باشد نترس یم و سوال را علامت بزنیم 🤔

چون وقت کم بود آقای یادگاری نتوانستند که درس بدهم و وقتی کلاس تمام شد به ما 😉گفتند که ریاضی پیشتاز را که در آخر سوالات امتحان جامع بود را با دلیل بنویسید😉

پنجشنبه درس حساب ۹ آذر

به نام خدا

آقای یادگاری ابتدای کلاس صفحه ۳۵ را کار در کلاس و فعالیت را حل کردیم بعد از آن تمرین را رها کردیم و به صفحه ۳۶ رفتیم که در مورد درس جدیدمان بود که اسم آن درس معادله بود این درس در مورد این است که چه گونه ما می‌توانیم معادله‌ها را حل کنیم بعد از آن به سه صفحه قبل بازگشتیم که تمرینی بود که ما جلسه قبل آن را حل نکرده بودیم این تمرین در مورد پرانتز گذاری معادلات جبری است وقتی صفحات را درس دادند تکلیفمان را گفتند که حل کردن صفحات ۵۶ که در مورد نمودار عبارت‌های جبری بود ۵۹ در مورد مسئله‌های عبارت‌های جبری بود و صفحه ۶۳ که در مورد ضرب جمله جبری در پرانتز بود و صفحه ۶۴ که در مورد ساده کردن عبارت های جبری بود.

پنجشنبه درس حساب ۲ آذر

به نام خدا

آقای یادگاری وقتی وارد کلاس شدند نمرات درخشانمان را به ما نشان دادند و کسانی که نمره‌شان بالای ۱۷ شده بود را به ما نشان دادند که تقریباً ۵ نفر بودند بیشتر سوالاتی که بچه‌ها اشتباه نوشته بودند راه حل بود گفتند که اگر در جمع نمرات اعتراض دارید به من بگویید و اگر کسی هم در سوال‌ها مشکل دارد به من بگوید اما اگر سوالش اشتباه بود ۲۵ صدم نمره از او کم می‌شد.

بعد از اینکه بچه‌ها نمراتشان را دیدند به سراغ فصل سوم رفتیم که درس جدیدمان بود که اسم آن الگوی عددی است و صفحه ۲۸ و ۲۹ ریاضی را انجام دادیم و بچه‌هایی که اشکال داشتند اشکالشان برطرف شد و وقتی تمام شد تکلیف جلسه آینده را دادند که صفحه ۳۳ ۳۴ و ۳۵ بود.

زنگ اول حرفه و فن ۲۴ آبان

آقای حجابی وقتی وارد کلاس شدند گفتند که کسانی که صفحات ۹۳ و ۹۴ را در خانه حل کرده‌اند به من بدهند تا ببینم و مثبتشو گفتن آنهایی هم که نیاورده‌اند حتماً برای هفته بعد بیاورند.

برای امروز یک فیلمی در مورد شیر بزها و گاوها و کشت گیاهان گذاشتند که بعد جزوه زیر را دادند:

کشت هیدروپونیک=

در این نوع کشت ریشه گیاه به جای قرار گرفتن در خاک در آب قرار می‌گیرد و مواد تغذیه مورد نیاز گیاه به صورت تدریجی و محلول در آب گیاه می‌رسانند.
مزیت این روش کم بودن بیماری های گیاه علف های هرز و کاهش مصرف آب می‌باشد.

وقتی کلاس تمام شد تکالیف کسانی را که دیده بودند را به آنها دادند و به کسانی که نیاورده بودند گفتند که هفته بعد برای من بیاورید.

زنگ اول ۱۰ آبان درس حرفه وفن

به نام خدا

آقای حجابی ابتدای کلاس به گروه چهار گفت که صفحه دومی که قرار بود ارائه بدهید را که صفحه ۹۷کار و فناوری را ارائه بدهید و بعد از آن به ما گفتند که صفحه بعد آن را که مربوط به صفحه‌ای بود که گروه ۴ ارائه داده بودند را گفتند حل کنیم و هر کس تمام سوال‌ها را درست نوشت یک مثبت کلاسی می‌گیرد و در حالی که ما آن صفحه را حل می‌کردیم آقای حجابی یک فیلم در مورد این که با ریشه درخت چه کار می‌توانیم بکنیم گذاشتند که به شکل یک گلدان زیبا در آمد و وقتی فیلم تمام شد صفحه ای که حل کرده بودیم را به آقای حجابی دادیم و آقای حجابی آن هایی که تمام سوال ها را درست حل کرده بودند یک مثبت کلاسی دادند و آخر کلاس هم به ترتیب لیست بچه‌ها را صدا زدند و چای به‌ ها و گزارش نویسی‌ها را دیدند.