روز پنج شنبه زنگ ریاضی 8/11

به نام نامی نامی که نامش نامی نام هاست

اول از همه الهی شکر مثل دفعه‌ی قبل با مینی بوس نرفتیم و با اتوبوس رفتیم تا (رسیدیم ببخشید میگم) همانند حیوانات از قفس ازاد شده همه به سمت سالن های خودشون رفتن

مثل همیشه اول نرم‌دوی کردیم و بعد دویدیم

بعد حلقه زدیمو آقای حدادی اومد وسط گرم کردیم فوتبالی ها و غیر فوتبالی ها جدا شدند

به دوتا تیم تقسیم شدیم اقای رفیعایی هم اومدن تو فوتبال و تمام انبیا و ائمه رو با گل ها شاد کردن و با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ پیروز شدند

ورزش پنج شنبه 1402/8/4

به نام خدا

در امروز وسیله نقلیه مثل قبل اتوبوس نبود و مینی بوس بود

توی راه از اقای نوس قادرانی بخاطر دوغا گوشفیل خیلی تشکر شد و مجازات اقای رشمانی شیر موز و اقای کلاهدوزان پیتزا تصویب شد

تا رسیدیم مانند بربر ها دنبال توپ دویدیم

اقای رفیعایی خسته بود

اول نرم دوی کردیم و دویدیم و دایره زدیم و اقای یوسفی رفت وسط برای گرم کردن. ما همه با هم گرم کردیم

بعد گرم کردن به دو دسته تقسیم شدیم (فوتبالی ها)و(وسطی.بسکتبال)

بعد اقایان مشیری و رفائی کاپتان شدن و یار کشیدن تیم ها خییییییلی نابرابر بود و برای همین دلیل ما با نتیجه‌ی ۱۲بر۳ باختیم و بازیکن منتخبمون اقای میر شعیدی شد