ورزش کوشش

امروز با بارش لطف الهی یه سمت اوتوبوس رفتیم و سوار شدیم و اوتوبوس مثل حمام بخار کرده بود به لطف الهی سالم رسیدیم تا رسیدیم قرار بود مسابقه بین کلاسی واوال(والیبال) برقرار بشه که نشد ما رفتیم برا گرم کردن که بچه ها گفتن وسط بازی گرم میکنیم و این هفته فوتسال واقعی را چشیدیم چون چهار به چهار بازی کردیم و پدرمون در اومد و اقای رفیعایی و… رفتند و بسکتبال زدند بر بدن

روز پنج شنبه زنگ ریاضی 8/11

به نام نامی نامی که نامش نامی نام هاست

اول از همه الهی شکر مثل دفعه‌ی قبل با مینی بوس نرفتیم و با اتوبوس رفتیم تا (رسیدیم ببخشید میگم) همانند حیوانات از قفس ازاد شده همه به سمت سالن های خودشون رفتن

مثل همیشه اول نرم‌دوی کردیم و بعد دویدیم

بعد حلقه زدیمو آقای حدادی اومد وسط گرم کردیم فوتبالی ها و غیر فوتبالی ها جدا شدند

به دوتا تیم تقسیم شدیم اقای رفیعایی هم اومدن تو فوتبال و تمام انبیا و ائمه رو با گل ها شاد کردن و با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ پیروز شدند

ورزش پنج شنبه 1402/8/4

به نام خدا

در امروز وسیله نقلیه مثل قبل اتوبوس نبود و مینی بوس بود

توی راه از اقای نوس قادرانی بخاطر دوغا گوشفیل خیلی تشکر شد و مجازات اقای رشمانی شیر موز و اقای کلاهدوزان پیتزا تصویب شد

تا رسیدیم مانند بربر ها دنبال توپ دویدیم

اقای رفیعایی خسته بود

اول نرم دوی کردیم و دویدیم و دایره زدیم و اقای یوسفی رفت وسط برای گرم کردن. ما همه با هم گرم کردیم

بعد گرم کردن به دو دسته تقسیم شدیم (فوتبالی ها)و(وسطی.بسکتبال)

بعد اقایان مشیری و رفائی کاپتان شدن و یار کشیدن تیم ها خییییییلی نابرابر بود و برای همین دلیل ما با نتیجه‌ی ۱۲بر۳ باختیم و بازیکن منتخبمون اقای میر شعیدی شد