ریاضی زنگ سوم ۱۴۰۲/۸/۳۰

سلام خدمت شما عزیزان
ابتدا اقای خدایی مثل همیشه وقتی وارد شدند به ما گفتند که کتاب کارهای خودرا باز کنید و با هم گروه های خود عوض و صحیح کنید.استاد در دی تاشو جواب آنهارا به نمایش گذاشتند که بیشتر انها اشتباه بود و ما به جای اینکه باید کتابکار هم گروهی خودرا صحیح کنیم باید اشتباهات استاد خدایی را درست میکردیم.
در آخر هم تکلیف دادند که
صفحه ۲۰ تا ۲۴ خیلی سبز
مجله براهان سال ۱۴۰۰ دی ماه
امتحان از درس آخر فصل یک که ضرب و تقسیم اعداد گویا میشود گرفته میشود.
امضا فراموش نشود.
یاعلی

حساب زنگ سوم ۱۴۰۲/۸/۱۶

سلام بچه ها
ما در این زنگ صفحه هایی که آقای خدایی به ما گفتند را شروع به نوشتن کردیم و بعد آقای خدایی فیلمی که تهیه کرده بودند را برای ما به نمایش گذاشتند م و گفتند کتابهای همگروهی ها خودرا بگیرید و صحیح کنید.درآخر هم یک آزمونک کوچک گرفتند و دادند به سر گروه ها تاصحیح کنند و نمره ی آنهارا بگذارند.
در آخر هم فقط گفتند مجله برهان نوشته شود و تکلیف دیگری ندادند!
یاعلی مدد

حساب زنگ سوم روز سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۹

سلام

امروز در زنگ سوم، از صفحه ۱۴ تا کاردر کلاس صفحه ۱۶ کتاب را انجام دادیم.

کلا امروز بچه ها نمک شده بودن و کلاس را بخنده گرفته بودند و آقای خدایی ناراحت بودند.

وقتی ما این تمرینات را انجام دادیم آقای خدایی توضیح داداند.

در پایان بگم که تکلیف هم صفحات ۱۳ تا ۱۷ را فقط تمرین هایش را باید بنویسیم.

کتابکار تا پایان صفحه ۱۹

و نوشتن مجله برهان

یا علی مدد