حرفه و فن محمد طاها یزدیان

سلام

امروز اقای موذنی هیچی منفی نگذاشتن🙂

بجز چند نفر😐

ما به کارگاه رفتیم البته قبلش اقا درباره خم کاری توضیح دادند و درباره چگونگی اتصال اهن به چوب و دوباره درباره غذای اره

در کارگاه همه به مراحل پایانی کار نزدیک شده بودنند ان ها در حال خم کردن اهن بودند و صدای چکش همه جا را فرا گرفته بود من هم شعری سروده ام

چکش و اهن و گیره ی سخت     در هم تنیده اند سخت

با ضربه ای که به اهن خورد        صدای سخت سوختن اهن سخت به هم خورد

بیت اخر واج ارایی دارد(س و خ)

برای اطلاعات بیشتر به تارنمای mostand.hemmat.infoسر بزنید و وارد بخش فارسی شوید

ادامه

افرادی که تمام کردند به کلاس باز گشتند حتی یک فرد در کنار فعالیت خیش یک چکش چوبی ساخت که در کلاس عربی بدرد خورد

شعری در پایان

کار عملی سخت     شد برای ما کار سخت

اهن و چوب و اره و میخ        یکسره در گیره های تیز

خم کاری و بروش و سوراخ کاری       دست به دست هم کرده اند نمره ایی

خدا نگهدار

 

حرفه و فن طاها یزدیان

سلام سلام سلامچه

شاید حدس بزنید امروز چی می خواهم بگم ولی نمی خواهم بگم😁

امروز پس از ۳ ماه بالاخره رفتیم به کار گاه قبل از ان اقای موذنی درباره زمان بندی ها صحبت کردند و برنامه ی شان را برای اخر سال گفتن وقتی رفتیم در کار گاه باید میله ها را به دو قسمت مساوی تقسیم می کردیم و هر ۲ نفر با یک اهن کار خودشان را انجام می دادن

اول از همه باید جوری میله را نصف می کردیم که از هر ور نیم سانتی متر اضافه باشد که در حال برش خوراک اره شود اابته سوالی هم پیش می اید ان هم این است که اگر اره سیر باشد باید چه کنیم بگزریم بعد از تقسیم باید در هر ۲ سر میله یک مربع ۶ در ۶ درست می کردیم بعد هم سنباده کاری

و پروژه های نصفه کاره را رویش اسممان را می نوشتیم و به اقای موذنی تحویل می دادیم

و نکته ای برای کسانی که غایب بودند

جوری که من می دانم یکی برایتان کارتان را انجام نمود

همچنین کسی منفی نگرفت😐

 

حرفه و فن محمد طاها یزدیان

سلام به همه

امروز بهتر از هفته پیش بود زیرا همه منفی ها با یک رنگ بود و زیبایی و جلای زیبایی به دفتر اقای موذنی می داد شاید بپرسید در کلاس چه گذشت خب منم جواب می دهم هیچی همانطور که می دانید بجز منفی اتفاق خاصی نیفتاد

چرا یکی افتاد اقای اسم نمی برم داشت اخراج می شد البته شد ولی خارج نشد داخل کلاس بود ولی ضاتی بیرون کلاس بود

پس هیچی نشد ولی من می نویسم

اتفاقات بسیار مهم: محتابی ۴ بار خاموش روشن شد😮

مهم تر از ان ماژیک قرمز تموم شد

و حتی مهم تر از ان هیچ کس غیر یک نفر مثبت نگرفت ولی تعداد بند انگشت شماری منفی نگرفتند

به دلیل بدون محتوا بودن این بخش نوشتن را تمام می کنم (چه کنم اتفاقی نیفتاد)

ولی چون کمه کمی دیگر می گویم

نقشه به درد اصلاح قبل از ساخت می خورد

واقعا چیزی به ذهنم نمی رسد

خدانگهدار


 

حرفه وفن

سلام

زنگ اول صدای اهنگ های کیت بچه ها پرده گوش هر ادمی را کر می کرد . اقای موذنی از در تو امدند و درباره چگونگی بستن IC صحبت کردن و دوباره به روش لحیم کردن اشاره کردن و گفتن باید سفت لحیم شود و بعد کیت یکی از بچه ها را در هوا رها کردن و سفت روی زمین کو بیدن بعد گفتن هر کسی که کیت اش را در جعبه بگذارد چندتا مثبت می گیرد بعد هم انهایی که هنوز کامل نکرده بودند شروع به تکمیل کردن و این گونه کل زنگ اول شنبه (حرفه و فن) به پایان رسید

نکته: تکلیف نداشتیم_ بجز مقاومت همه چیز ها را باید پایه بلند ببندیم اگر کوتاه باشد احتمال سوختن ان هست_میکرو سویچ را باید یا در راه باتری ببندید یا روی R1وR2حویه کنید_دو پایه کناری میکرو سویچ را به کیت ببندیم (وسطی لازم نیست)

نکته مهم: جوری میکروسویچ را ببندید که در حالت باز موسیقی پخش کند و وقتی فشارش می دهیم اهنگ نزند