حرفه و فن محمد طاها یزدیان

سلام به همه

امروز بهتر از هفته پیش بود زیرا همه منفی ها با یک رنگ بود و زیبایی و جلای زیبایی به دفتر اقای موذنی می داد شاید بپرسید در کلاس چه گذشت خب منم جواب می دهم هیچی همانطور که می دانید بجز منفی اتفاق خاصی نیفتاد

چرا یکی افتاد اقای اسم نمی برم داشت اخراج می شد البته شد ولی خارج نشد داخل کلاس بود ولی ضاتی بیرون کلاس بود

پس هیچی نشد ولی من می نویسم

اتفاقات بسیار مهم: محتابی ۴ بار خاموش روشن شد😮

مهم تر از ان ماژیک قرمز تموم شد

و حتی مهم تر از ان هیچ کس غیر یک نفر مثبت نگرفت ولی تعداد بند انگشت شماری منفی نگرفتند

به دلیل بدون محتوا بودن این بخش نوشتن را تمام می کنم (چه کنم اتفاقی نیفتاد)

ولی چون کمه کمی دیگر می گویم

نقشه به درد اصلاح قبل از ساخت می خورد

واقعا چیزی به ذهنم نمی رسد

خدانگهدار


 

حرفه وفن

سلام

زنگ اول صدای اهنگ های کیت بچه ها پرده گوش هر ادمی را کر می کرد . اقای موذنی از در تو امدند و درباره چگونگی بستن IC صحبت کردن و دوباره به روش لحیم کردن اشاره کردن و گفتن باید سفت لحیم شود و بعد کیت یکی از بچه ها را در هوا رها کردن و سفت روی زمین کو بیدن بعد گفتن هر کسی که کیت اش را در جعبه بگذارد چندتا مثبت می گیرد بعد هم انهایی که هنوز کامل نکرده بودند شروع به تکمیل کردن و این گونه کل زنگ اول شنبه (حرفه و فن) به پایان رسید

نکته: تکلیف نداشتیم_ بجز مقاومت همه چیز ها را باید پایه بلند ببندیم اگر کوتاه باشد احتمال سوختن ان هست_میکرو سویچ را باید یا در راه باتری ببندید یا روی R1وR2حویه کنید_دو پایه کناری میکرو سویچ را به کیت ببندیم (وسطی لازم نیست)

نکته مهم: جوری میکروسویچ را ببندید که در حالت باز موسیقی پخش کند و وقتی فشارش می دهیم اهنگ نزند