۱۱/۲۸حرفه و فن هشتم تلاش

سلام

در کلاس گذشته استاد به تمامی بچه های که بافتنی های خود را نیاورده بودند نمره دادن و سپس توضیحاتی در مورد دستگاه جوجه کشی دادن و گفت برای جلسه ی آینده وسایلی بیاورید

برای دستگاه جوجه کشی باید دما روی ۳۷ الی۳۸ ثابت بماند

رطوبت باید ثابت باشد

تکلیف برای هفته بعد وسایل دستگاه جوجه کشی را بیاورید ظرف کارتون لامپ سر پیچ سیم دوشاخ سیخ چوبی

خدانگهدار

۱۲/۵

سلام

در این هفته از کلاس آقای موذنی گفتند که بچه هایی که وسیله دارند برودن بیرون و کسانی که آماده کردند هم بروند آزمایش کنند

و بچه های دیگر که نیاوردند داخل کلاس ماندند و استاد به آنها گفتند که ساکت بمانید

بچه ها از کلاس بیرون رفتند و شروع به ساختن کردند

و بعد از اتمام کلاس استاد به کسانی که کامل کردند نمره دادند

خدانگهدار

حرفه و فن تلاش ۱۱/۱۴

سلام در جلسه گذشته آقای موذنی در باره انواع گره ها توضیح دادند و به کسانی که اعتکاف بوده اند وقت دادند تا بچه ها بتوانند کار های خود را کامل کنند و جلشه آینده تحویل دهند

بعد از آن استاد به کسانی که کامل کرده بودند گفتند که به بچه های دیگر کمک کنند و کمی توضیح دادند که باید با ۲۰ نی و ۴۰ رگ بافته شود

نکته:هر یک رفت و برگشت را رگ میگویند

بعد از آن استاد گفتند که برای هر ۱۰ رگ اضافه ۱ مثبت داده میشود و بعد از آن زنگ خورد و کلاس تمام شد

تکلیف برای جلسه ی آینده: تکمیل بافت خود

حرفه و فن تلاش ۱۱/۲۱

سلام در ای ن جلسه از کلاس استاد موذنی پروژه های هر یک از بچه ها را دیدند و نمره دادند و هر یک از بچه ها را که در کارشان مشکل داشتند میگفتند و برای تمام کلاس توضیح میدادند

چند تا از بچه ها هم که انجام نداده بودند به بیرون کلاس رفتند تا کار های خود را کامل کنند و بعد دوباره وارد کلاس شوند بعد از نمره ها استاد فصل بافت ها را تمام کردند و سپس به فصل جدید پرداختند و بعضی از چیز های این درس را توضیح دادن

تکلیف برای جلسه آینده :استاد در این جلسه تکلیف ندادند

خدانگهدار

حرفه و فن ۹/۱۸ هشتم تلاش

به نام خدا

سلام

در کلاس این هفته استاد در کلاس حاضر نشد و به جای استاد جناب آقای پرهام آمدند و شروع به توضیح برد برد کرد هزر یک از بچه ها سوال های متفاوتی میپرسیدند و آقای پرهام با آمادگی کامل به تمام سوال های بچه ها پاسخ میداد

بعد از این کار برای هر یک از بچه ها چیز های مانند لامپ برد برد و … نشان داد و ار یک از بچه ها که سوالی داشتند به آنها پاسخ میداد

بعد از مدتی که کلاس گذشت بچه ها هر یک آمدند پای تابلو و بعد در مورد قسمتی که بلد بود  توضیح می دادند و آقای پرهام برای هر یک از بچه ها مثبت گذاشت و برای جلسه آینده که تکلیف نداریم ولی یک تحقیق داریم که اگر می خواهید بدانید چیست به آقای پرهام پیام  دهید و یعد در مورد آن تحقیق کنید

مرسی که با من بودید

با تشکر

حرفه و فن ۹/۱۱ کلاس تلاش

به نام خدا

سلام

در کلاس استاد موذنی که آنلاین هم بود استاد آقای مهدی را صدا زد و گفت که در حالی از روی کتاب می خوانی صفحه کتاب را هم نشان بده الیاس پهدی تمام تلاش خود را کرد ولی در آخر نتوانست این کار را انجام

بعد از این استاد از بچه ها خواست در مورد چند تا از سوال های استاد جواب بدهند و بعد از ان استاد به آقای پرهام گفت که برد برد خود را نسان دهد و بعد از روی آن یک توضیح بدهد بعد از توضیح آقای پرهام استاد یک مثبت به آقای پرهام داد و بعد دوباره آقای پرهام یک لامپ درست کرد که استاد دوباره به پرهام مثبت داد به از ان استاد به آقای پرهام گفت تا برای جلسه بعد ان را به کلاس بیاورد

تکلیف هم استاد موذنی برای جلسه آینده چیزی ندادند

منمون که با من تو این مستند سازی بودید خدانگهدار

 

حرفه و فن ۸/۲۱ کلاس تلاش

به نام خدا

سلام

در کلاس حرفه وفن استاد بچه هایی که کیت های خود را آماده نکرده بودند را به بیرون فرستاد و یک نفر از بچه ها که بلد بود را به بیرون فرستاد تا به آنها در ایراد های خود کمک کند

بعد استاد گفتند کتاب ها را باز کنیم و درباره ی وسیله های صفحه ۷۰ توضیح دادند و بعد از آن درباره خم  کردن میله توضیح دادند که باید فاصله ی اضافه آن را خم کنیم و بعد از آن بچه های بیرون از کلاس به داخل کلاس آمدند و استاد برای آنها نمره نهایی را گذاشت

بعد استاد به عنوان تکلیف گفتند که نقشه های صفحه ۷۲ و ۷۳ را به عنوان تکلیف بنویسید و جلسه ی بعد آن را تحویل استاد دهیم

نکته:هر جلسه شما باید کار های خود را به عنوان کار پوشه به کلاس بیاورید که شاید استاد بخواهد آن را ببیند

حرفه وفن ۸/۲۷ هشتم تلاش

به نام خدا

سلام

در کلاس استاد کتالیف بچه ها چک کردندن به کسانی هم که نیاورده بودند مهلت دادند تا انجام دهند و به کلاس بیاورند

استاد در مورد اینکه باید تمام اندزه دقیق باشد چون اگر اشتباه باشد نقشه خراب میشود و باید تمام جا های آن ها باهم عوض شودند

بعد استاد در مورد دستگاه جوش حرف زدند

برای نقشه های صفحه ۷۲ و۷۳ اگر مثبت می خواهید باید گزارش بنویسید و گزارش ها باید در مورد وسایل مورد نیاز و شکل و مراحل کار بنویسید و شروع به توضیح کنید

و یک نکته در صفحه ۷۲ اون نقشه کوچک خص هایش باید به صورت نقطه چین باشد و تمامی نقشه های دیگر هم نقطه چین ها را به صورت نقطه چین بگذاریم

تکلیف برای جلسه آینده فقط باید نقشه ی جلسه قبل را هر کس نه نوشت است بیاورد تا نمره او داده شود

استاد گفتند برای نقشه صفحه ۷۲ میتوان همان نقشه قبل را انتخاب کرد در صورتی که نمره کامل را گرفته باشد

 

حرفه وفن ۹/۴ هشتم تلاش

به نام خدا

سلام

ما در کلاس حرفه و فن آقای معذنی شروع به طرح مسئله ای کردند که ممکن است که شنبه برای کلاس ما حضور نداشته باشند و از ما سوال پرسیدند و هر یک از بچه ها یک ایده ای می داد ولی بهترسن ایده را آقای نقاش زرگریان داد که کلاس ها را مشترک کنید که آقای موذنی این ایده جالب را هم رد کردند

سپس شروع به نظریه های خود کردند که میتوانیم تکالیف قبلی را انجام دهیم یا گزارش هایی را که ننوشته ایم را بنوسیم و هر یک از بچه ها نظر دادن ولی آخر هم معلوم نشد کدوم طرح انتخاب شد بعد از این کار استاد شروع کردند که بچه هایی که جلسه پیش تکلیف نیاوردند را چک کند و برای هر نمره می گذاشتند

بعد استاد به یکی از بچه ها گفت که بیاید پای تابلو و در حالی استاد دارد تکالیف را میبینند نام کسانی که صدا میکنند را بنویسد

تکلیف هم براس جلسه آینده ندادند

حرفه و فن کلاس تلاش ۱۴۰۲/۸/۱۳

به نام خدا سلام

امرو در کلاس آقای موذنی بچه هایی که کیت های خود را درست نکردند به بیرون کلاس رفتند و مشغول به ادامه کار شدند

بچه های درون کلاس هم صفحه ۶۳ را باز کردند فصل کار با فلز و یکی از بچه ها شروع به خواندن متن کرد

آقا در مورد بعضی وسایل توضیح داد مثل میلگرد که در ساختمان سازی استفاده میشود

بعد آقا به آقای حفیظی گفت که با پیچ گوشتی دستگیره در را باز کند تا از را درست کند بعد از انجام کار دستگیره درست نشد زیرا فنر دسته شکسته بود و باید آن را با دریل سوراخ و یک پیچ از ان  رد کنیم تا درست شود

بعد دوستانی که بیرون کلاس بودند را صدا کردند و برای هر یک از آنها نمره گذلشتند

و استاو در مورد قاب عکس توضیح دادند و تیغه ی آهن بر و سوزن خط کش

تکلیف هم نداریم