حرفه و فن ۹/۱۱ کلاس تلاش

به نام خدا

سلام

در کلاس استاد موذنی که آنلاین هم بود استاد آقای مهدی را صدا زد و گفت که در حالی از روی کتاب می خوانی صفحه کتاب را هم نشان بده الیاس پهدی تمام تلاش خود را کرد ولی در آخر نتوانست این کار را انجام

بعد از این استاد از بچه ها خواست در مورد چند تا از سوال های استاد جواب بدهند و بعد از ان استاد به آقای پرهام گفت که برد برد خود را نسان دهد و بعد از روی آن یک توضیح بدهد بعد از توضیح آقای پرهام استاد یک مثبت به آقای پرهام داد و بعد دوباره آقای پرهام یک لامپ درست کرد که استاد دوباره به پرهام مثبت داد به از ان استاد به آقای پرهام گفت تا برای جلسه بعد ان را به کلاس بیاورد

تکلیف هم استاد موذنی برای جلسه آینده چیزی ندادند

منمون که با من تو این مستند سازی بودید خدانگهدار

 

حرفه و فن ۸/۲۱ کلاس تلاش

به نام خدا

سلام

در کلاس حرفه وفن استاد بچه هایی که کیت های خود را آماده نکرده بودند را به بیرون فرستاد و یک نفر از بچه ها که بلد بود را به بیرون فرستاد تا به آنها در ایراد های خود کمک کند

بعد استاد گفتند کتاب ها را باز کنیم و درباره ی وسیله های صفحه ۷۰ توضیح دادند و بعد از آن درباره خم  کردن میله توضیح دادند که باید فاصله ی اضافه آن را خم کنیم و بعد از آن بچه های بیرون از کلاس به داخل کلاس آمدند و استاد برای آنها نمره نهایی را گذاشت

بعد استاد به عنوان تکلیف گفتند که نقشه های صفحه ۷۲ و ۷۳ را به عنوان تکلیف بنویسید و جلسه ی بعد آن را تحویل استاد دهیم

نکته:هر جلسه شما باید کار های خود را به عنوان کار پوشه به کلاس بیاورید که شاید استاد بخواهد آن را ببیند

حرفه وفن ۸/۲۷ هشتم تلاش

به نام خدا

سلام

در کلاس استاد کتالیف بچه ها چک کردندن به کسانی هم که نیاورده بودند مهلت دادند تا انجام دهند و به کلاس بیاورند

استاد در مورد اینکه باید تمام اندزه دقیق باشد چون اگر اشتباه باشد نقشه خراب میشود و باید تمام جا های آن ها باهم عوض شودند

بعد استاد در مورد دستگاه جوش حرف زدند

برای نقشه های صفحه ۷۲ و۷۳ اگر مثبت می خواهید باید گزارش بنویسید و گزارش ها باید در مورد وسایل مورد نیاز و شکل و مراحل کار بنویسید و شروع به توضیح کنید

و یک نکته در صفحه ۷۲ اون نقشه کوچک خص هایش باید به صورت نقطه چین باشد و تمامی نقشه های دیگر هم نقطه چین ها را به صورت نقطه چین بگذاریم

تکلیف برای جلسه آینده فقط باید نقشه ی جلسه قبل را هر کس نه نوشت است بیاورد تا نمره او داده شود

استاد گفتند برای نقشه صفحه ۷۲ میتوان همان نقشه قبل را انتخاب کرد در صورتی که نمره کامل را گرفته باشد

 

حرفه وفن ۹/۴ هشتم تلاش

به نام خدا

سلام

ما در کلاس حرفه و فن آقای معذنی شروع به طرح مسئله ای کردند که ممکن است که شنبه برای کلاس ما حضور نداشته باشند و از ما سوال پرسیدند و هر یک از بچه ها یک ایده ای می داد ولی بهترسن ایده را آقای نقاش زرگریان داد که کلاس ها را مشترک کنید که آقای موذنی این ایده جالب را هم رد کردند

سپس شروع به نظریه های خود کردند که میتوانیم تکالیف قبلی را انجام دهیم یا گزارش هایی را که ننوشته ایم را بنوسیم و هر یک از بچه ها نظر دادن ولی آخر هم معلوم نشد کدوم طرح انتخاب شد بعد از این کار استاد شروع کردند که بچه هایی که جلسه پیش تکلیف نیاوردند را چک کند و برای هر نمره می گذاشتند

بعد استاد به یکی از بچه ها گفت که بیاید پای تابلو و در حالی استاد دارد تکالیف را میبینند نام کسانی که صدا میکنند را بنویسد

تکلیف هم براس جلسه آینده ندادند

حرفه و فن کلاس تلاش ۱۴۰۲/۸/۱۳

به نام خدا سلام

امرو در کلاس آقای موذنی بچه هایی که کیت های خود را درست نکردند به بیرون کلاس رفتند و مشغول به ادامه کار شدند

بچه های درون کلاس هم صفحه ۶۳ را باز کردند فصل کار با فلز و یکی از بچه ها شروع به خواندن متن کرد

آقا در مورد بعضی وسایل توضیح داد مثل میلگرد که در ساختمان سازی استفاده میشود

بعد آقا به آقای حفیظی گفت که با پیچ گوشتی دستگیره در را باز کند تا از را درست کند بعد از انجام کار دستگیره درست نشد زیرا فنر دسته شکسته بود و باید آن را با دریل سوراخ و یک پیچ از ان  رد کنیم تا درست شود

بعد دوستانی که بیرون کلاس بودند را صدا کردند و برای هر یک از آنها نمره گذلشتند

و استاو در مورد قاب عکس توضیح دادند و تیغه ی آهن بر و سوزن خط کش

تکلیف هم نداریم

حرفه و فن ۱۴۰۲/۷/۶

سلام

امروز در کلاس فناوری ما شروع به درست کردن ادامه کیت ها کردیم و استاد به کسانی که درست کرده بودند نمره دادند

بچه مشغول به درست کردن کیت ها شدند کسانی که جایی مشکل داشتند از کسانی که درست کرده بودند راهنمایی میگرفتند و انجام میدادند و بعد از زنگ  استاد به کسانی که در مدرسه درست کردند هم نمره داد