فناوری هشتم کوشش1402/11/10

سلاااااااام به🖐️چیطورین خبین خوشین رو به رشدین؟

آقا امرو حجاقا اخوان 👨‍🏫 اومدندا گفدن که شهروندی الکتورونیکی یک خلاص شد آ رفدن

سراغی شهروندی الکتورونیکی دو.رفدن تو سایتی جشنواره فیلمی کوتاهی مردسه.

آ رفدن تو آموزشاش آ یخده فیلماشا نشون دادن آ گفدن باقیشا خوددون برین بیبینین.

اگه میخَین برین تو سایتش دسی مبارکا بزنین 👈اینجا👉

تا دورودی دیگر بودورود 🫡

چهارشنبه 13/10/1402 فارسی

سلاااااااام بر شوما!خبین؟خوشین؟رو به رشدین؟

عرضم به ارتفاعدون که امرو زنگی اوِل درسی شیرینی فارسی داشدیم.(لهجه اصفهانی).حجاقا صادقی که تشریف اوردن اِگه گفدی چیچی گفدن؟بیشین تا براد بوگم.گفدن که تو امتحانی ترم یه سوالی امتیازی میزارم که هیش کِدومادن نتونین بنویسین.آ بعدشم گفدن که شعری شوقی مهدی آ صورِتگری ماهرا بایِد حفظ کونین.بعدم یه امتحانی روخانی چرباچیل اِز بچا گرفدن آ شعری آزادگیا معنیاشا گفدن.

تا برنامج دیگه مع السلامه🖐️

چهارشنبه 1 آذر زنگ اول فارسی

آقای صادقی وارد کلاس شد و همه منتظر گرفتن برگه ها بودن که برگه ها تحویل داده شد و همه از نمرات درخشااااااااااان خودشون حیرت زده شدن😱😱.هرکی میرفت و برگش رو میگرفت نمره درخشاااااااااان خودشو با صدای بلند فریاد میزد و با دست محکم توسر خودش میکوبید😂.آقای صادقی جوری نگاه میکرد که انگار بچها قتل عمد انجام دادن🗡️بعد هم شروع کرد به توضیح سوالا و البته گفت اگه اعتراضی دارید بگید و بچها خوشحال شدن🤩وبعد گفتن من نمرات رو دقیق صحیح نکردم و اگه اعتراض کنید دقیق حساب میکنم اونوقته که نمره هاتون صد برابر درخشان تر میشه پس بشینید سر جاتون حرف زیادی هم نزنید😯😞🥺😭و چهارصد بار گفتن که اگه اشتباه نوشتید و نمره گرفتید بهتون ارفاق کردم وگرنه بیچاره بودید.

ادامه داستان در قسمت های بعدی…

امباپه vs شهید زرین

سلام.امروز 1402/10/8 زنگ اول فارسی داشتیم.همه بچها خوشحال و شاد بودن که میخوایم به استقبال درس شییییییییرین 🍭 فارسی بریم(جون خودشون🤮).که یه دفعه آقای رفیعیایی اومد تو کلاس.فکر کردیم ورزش داریم⚽🥅.اما اشتباه فکر کردیم😔.آقای رفیعیایی اول چند تا فوتبالیست انتخاب کردن و رای گیری کردن که امباپه انتخاب شد.بعد خصوصیاتش رو نوشتن مثلا این که شیش تا توپ طلا داره و پنج تا دروازه طلا داره و چمیدونم دیگه از این چیزا😁.بعد چندتا شهید انتخاب کردن که شهید زرین رای آورد و اونم خصوصیاتشو نوشتن.بعد یه فیلم گذاشتن که میگفت بتمن و سوپرمن و این چیزا قهرمانای ایران نیستن،این شهدا هستن که قهرمانای واقعی ان.که وسط فیلم در وا شد و گل🌷(آقای صادقی)اومد و معانی درس فرزند ایران رو نوشتیم از جمله خامه ی دشمن که معنیش میشد قلم دشمن😂.گودبای کم الله و انفاسکم 🖐️.