کلاس زندگی یکشنبه ۲۸ آبان

سلام امروز ۲۸ آبان

آقای فیروزنیا بعد از ورود به کلاس گفتند که باید یک ویژگی خوب برای هر یک از افراد کلاس بنویسیم.

که واقعا کار بسیار سختی بود.

زمانی از کلاس از پرسیدن اسم یکدیگر در بین بچه ها گذشت…

سپس به سراغ فیلم پاندای کنگ فوکار رفتیم و قرار شد ویژگی های خوب و بد شخصیت ها را بنویسیم.

شخصیت ها ویژگی های منفی داشتند که باعث می‌شد تا از ویژگی مثبت به بهترین نحو استفاده نکنند.

تا پایان کلاس وقت شد تا سه شخصیت را بنویسیم…

و قرار شد که برای جلسه بعد برای هر بچه های کلاس یک ویژگی مثبت بنویسیم.

زندگی، یکشنبه ۱۴ آبان

سلام

امروز یکشنبه ۱۴ آبان

آقای فیروزنیا بعد از آمدن به کلاس گفتند که چهارشنبه کلاس جغرافیا برگزار میشود …

سپس به آقای قفقازی گفتند کسانی که باشگاه مغز را آورده‌اند روی یک کاغذ اسمشان را بنویسد و به آقای پورواسعی بدهد. سپس با تمرین هایی با موضوع حافظه بلند مدت کلاس را ادامه دادیم. در آخر، ۵ دقیقه مانده به آخر کلاس، برای شورا به سالن رفتیم و رأی دادیم …

چون از مقامات بالا دستور دادن هر چیزی را ننویسم، بعضی چیزها را ننوشتم 🙂

درس زندگی یکشنبه / ۷ آبان

باسلام! در روز یکشنبه، ۷آبان
کلاس زندگی، با بیرون رفتن گروه‌ها و نوشتن کارهایی که در ۶۰ دقیقه ی کلاس می‌خواهند انجام دهند شروع شد؛ البته بماند گروه‌هایی که در شب قبل این کار را انجام داده بودند مثبت گرفتند…
بعد از گفتن ۴۰ دقیقه طلبتون توسط آقای فیروزنیا، آقای فیروزنیا با موجی از صحبت‌هایی در موضوع آسان بودن امتحان جغرافیا، مورد تهاجم قرار گرفتند.
آقای فیروزنیا بعد از اینکه گفتن نقد جایش در سطل است، توضیحاتی در مورد سایت مستند دادند .
و در آخر هم گروه‌ها با شوق و اشتیاق بر روی پروژه‌های رادیو همت خویش کار و تلاش کردند…