عربی

عربی

سلام بچه ها امروز اومدیم براتون عربی را بگین استاد اول تکالیف را چک کردن و بعد رفتیم سر ازمونک بعضی از بچه ها کامل و خوب بود اما خودش گفت من صحیح میکنم و ازمونک های قبلی را داد بعد تکالیف را صحیح کرد و مطالب ماضی و مضارع را گفت انشالله که شما هم کار کنید