قرآن, هفتم مسوولیت

زنگ اول قرآن 1402/11/24

استاد وارد کلاس شدند اما با ظاهری متفاوت.استاد گفتند از هر گروه یک نفر برود پایین وبرای بقیه قرآن بیاورد.بعد از آن استاد یکی یکی بچه ها را صدا کرد و گفت که هر کس یک صفحه را بخواند تا اگر اشکالی دارد را بر طرف کنیم.بعد از آن استاد گفت که کتاب های قران را از کیف هایمان در بیاوریم و تمارین ان را به صورت فردی بنویسیم تا بعد از ان تمارین را چک کنیم.بچه ها بعد از اینکه انها تمام تمارین را نوشتند و درست کردند استاد گفت که برای هفته ی بعدی همه روانخوانی را تمرین کنند و برای هفته ی بعدی بخوانند.در اخر هم زنگ خورد و بچه ها با شور و نشاط از کلاس خارج شدند.

 

ممنون از نگاهتون