تجربی, هفتم هدف

حسین سلیمی . علوم تجربی . 1402/11/09

به نام خدا

استاد اول چند نفر را مسول کرد تا نخشه ذهنی ها درس 3.4.5.6.  و ازمونک درس 6 و کتاب کار از فصل 3.4.5.6.را ببینند و نمره بدهند .  

بعد یک ازمون از درس 6 گرفت و هر کس که نمره اش کمتر از 4 شد رو بیرون کرد بجز انهایی که تکلیف 20 گرفتند . 

استاد درس 7 را اغاز کردند : منطق بالای اشباع و سطح بالا را ایستابی می گویند که یک مرز بین منطقه ی اشباع و سطح بالایی است .

ما دو نوع اب های زیر زمینی داریم یکی اب های زیر زمینی ازاد و اب های زیر زمینی فشرده

ما در دبستان خواندیم که اب در حال گردش است و از اقیانوس و خشکی و دریا و دریاچه مبادله می شود که به این مبادله چرخه اب می گوییند . 

ایرانیان نخستین در گذشته با حفر و قنات اب به دست می اوردند .

دو چیز اصلی و مهم در اب کلسیم و منیزیم است .اگر این دو در اب بیشتر باشد اب سخت می شود که به ان اب سخت گفته می شود .

در اب های زیر زمینی الودگی کمتر و محلول معدنی در ان زیاد است نسبت به اب های سطح زمین . 

اگر شیب زمین  بیشتر باشد اب مستقیم می رود و اگر سطح زمین شیب کمی داشته باشد مارپیچ می رود 

چهار مورد باعث می شود که اب به اب های زیر زمینی برود : 1 =شیب زمین 2=پوشش گیاهی 3 = بزرگی و کوچکی ذرات خاک 4 =س عت بارش

خدا نگه دار ♥