تجربی, هشتم کوشش

1402/11/23 تجربی

به نام خدا

امروز من متاسفانه نتوانستم به خاطر تب که داشتم به مدرسه بروم. به خاطر همین جریان کلاس امروز را درست نمیدانم چون از چند تا بچه هاهم که سوال پرسیدم جواب ندادن.
ولی میدانم که اول کلاس دوباره با پاچه خواری شروع شده چون استاد معتمدی میخواستند امتحان بگیرند.بعد که این پاچه خواری ها تمام شده استاد گفتند یک برگه روی میز بگذارید و امتحان را بنویسید. بچه ها بعد از نوشتن صورت سوال وقتی میخواستن جواب بدن مثل آهو توی برف گیر کرده بودند.ولی با هر درد سری که بوده جواب دادند و به آقای معتمدی دادند. فکر کنم بعد امتحان هم یکمی درس 6 را درس دادند و کلاس را به پایان رساندن.

شرمنده تمام عزیزان که نتوانستم امروز در کلاس حضور داشته باشم و بتوانم برایتان نکات مفید تر بگویم.

امام علی (ع):

کسی که سستی و تنبلی نماید، حقوق دیگران را تباه می‏سازد.

 

                                                                            پایان