دروس

شنبه ۲۱ بهمن زنگ اول

به نام خدا
اقای پورواسعی فقط پرسش کلاسی داشتند و نمره می گذاشتند. کل زنگ را تقریبا با پرسش کلاسی گذراندیم و دست آخر هم صفحه ای از قرآن را خواندیم. البته از این نگذریم که بسیاری از بچه ها منفی میگرفتند.

یاعلی