دروس

درس قرآن شنبه1402/7/14

به نام خدا
کارهای مهمی که دراین زنگ صورت گرفت این بود که اقای پورواسعی از چند تا از بچه ها سوال پرسیدن و این سوال ها شما معنی کلمات و معنی جمله و… می شد.سپس در همکلاسی نمره گذاری کردند.بعد چند تا از بچه ها شامل خودم و… شیطانی هایی انجام دادیم که اقای پورواسعی مارا از کلاس بیرون انداختند ومیخواستند که برای ما منفی بگذارند که بخاطر بخشندگی فراوانشون منفی نگذاشتند و در همکلاسی چیزی ثبت نکردند. تکالیف هم در همکلاسی هست!!!

یاعلی