فناوری, هفتم مسوولیت

فناوری2بهمن

با سلام

در این جلسه قرار شد یک اردوی خیالی با شرایط خاص با هم‌گروهی های خود برنامه ریزی کنیم . این شرایط شامل این میشد که راه برگشت و رفت آب و هوا بودجه که ۴ میلیون مشخص شد مقصد را مشخص کنیم و سپس به آنجا برویم گفتند ایشان را عضو گروه خودمان کنیم و مباحثه ما را ببینند .

گفتند برای دستیابی به این اطلاعات میتوانیم از اینترنت افراد آگاه کتاب ها استفاده کنیم اما گفتند که ممکن است در استفاده از اینترنت برای جمع آوری اطلاعات گاهی اوقات دچار اشتباه شویم گفتند که ممکن است که تاریخ آن اشتباه باشد که باید جدید ترین خبر از آن را بخوانیم و سپس گفتند باید به اسم سایت توجه کنیم زیرا ممکن است اطلاع خاصی به ما ندهد و بیشتر حالت تبلیغاتی داشته باشد یک توضیحاتی میز درباره مرورگر و جستجو گر دادند که مثلا کروم فایر فاکس و.. مرورگر و گوگل جست و جو گر هست سپس گفتند برای اینکه راحت تر به جست و جوی خود برسیم لازمه که از جست و جوی پیشرفته گوگل استفاده کنیم مثلا رفتیم و سید مهدی اخوان را سرچ کردیم ابتدا شاعر معروفی را آورد سپس به آن قسمت رفتیم و گفتیم فقط این کلمه را بیاورد سید مهدی اخوان سپس یک آقای بود که هم اسم بود ولی یک پسوند مرعشی داشت که در جست و جوی پیشرفته نوشتم بدون کلمه مرعشی بیاید و در آخر نوشتیم که فقط در سایت همت باشد که در آخر آقای اخوان آمدند البته وقتی می‌گفتیم فقط سید مهدی اخوان را سرچ کن ” چنین علامتی در دو ور کلمه می آمد