دروس

شنبه زنگ حساب ۷ بهمن

آقای یادگاری کلاس را ادامه دادند و کتاب ریاضی را تدریس کردند و درباره رمز گذاری عدد اول حرف زدند گفتند هر نفر که بتوتند یک عدد اولی که ۳۰۰ رقمی به بالا پیدا کند پولی دریافت میکند که برای تمام عمر بس است چرا که شرکت های بزرگ برای رمز گذاری اطلاعاتشان رمز های بزرگ که رمز گذاری نشود نیاز دارند پس از این صحبت ها استاد خیلی سبز را تدریس کردند وقتی زنگ خورد تمام بچه ها با صدایی بلند جیغ خوشحالی سر دادند و میخواستند بروند بیرون که آقای یادگاری نگذاشتند و پس از چند دقیقه اجازه خروج را صادر کردند