فیزیک, هفتم مسوولیت

زنگ چهارم فیزیک

امروز اقای صیاد زاده وارد کلاس شدند گفتند که پروژه یی گروهی هست که ۱۵ مثبت در دفتر کلاسی من دارد و شامل این بخش هاست.و هر گروه درباره شاخه ای از انرژی تحقیق میکند. هر کدام هم مهلتی دارد
۱-جمع اوری اطلاعات( کتاب ،عکس،فیلم،pdf)
۲-پاورپوینت(حداقل ۱۰ صفحه)
۳-مقاله(متن بیشتر عکس کمتر)در ورد
۴-پوستر (ابعاد  A2)
۴-ارائه

مهلت شماره های ۱و۲ تحویل این کار تا۲۱بهمن ماه
مهلت شماره ۳ تا۲۸ بهمن ماه
مهلت شماره ۴تا۵ اسفند ماه
مهلت شماره ۵تا۲۱بهمن ماه