پیامهای آسمانی, هفتم مسوولیت, هفتم هدف

زنگ سوم یکشنبه 1402/11/1

ابتدا استاد گفتند که برای اینکه پله های امتحان های پله بارون را بگیریم باید عکس امتحان ها را برای نماینده های فناوری اون موقع بفرستیم تا آنها وارد کنند. فکر کنم نماینده های فناوری آقایان صفری و محسنی بودند که باید برایشان می فرستادیم.

بعد استاد ناصری می خواستند درس پیام های آسمانی بدهند اما بچه ها انقدر سوال داشتند که نشد. وقتی سوال ها را شروع کردیم، ابتدا ایشان در مورد نمودار یادگیری توضیح دادند و آنرا کشیدند. این نمودار می گفت که باید اول درس را گوش بدهیم و بعد بنویسیم و بعد هم باید مباحثه کنیم. حالا مباحثه یعنی چه؟ یعنی بعد از گوش دادن و نوشتن چندین هم مباحثه ای با هم دیگر دور هم جمع شوند و یک نفر آنرا می گوید.

بعد هم رد مظالم را درس دادند. رد مظالم یعنی وقتی ما به کسی باید چیزی بدهیم ولی نداریم و آن فرد را از دست دادیم و دیگر نمی توانیم به او بدهیمو می آییم پول را به حاکم شرع یعنی روحانی می دهیم تا او به نیازمندان بدهد.

بعد هم در مورد اینکه آیا پولی که از ویدیو درست کردن در می آید حرام است یا حلال کلی توضیح دادند و انقدر همینطوری سوال جواب دادند که اگر بخواهم همه را بنویسم 400 کلمه می شود.