اجتماعی, فناوری, هفتم مسوولیت

دوشنبه زنگ دوم 1402/11/9

امروز ما به جای فناوری درس مطالعات اجتماعی را داشتیم ابتدا آقای دوستی گفتند که هر گروه باید یکی از درس های (11،12،13،14،15،16)را انتخاب کرده و ارائه ای در مورد ان درس بدهند                 گروه یک درس 12 را انتخاب کرد گروه دو درس 16 ،گروه سه درس13،گروه چهاردرس11،گروه پنج درس15 و درس چهارده هم کسی انتخاب نکرد در ادامه اقای دوستی پای تابلو چنین نوشتند

https://www.uploadbag.com/files/5fa14c2995bf45f81a0e80fc24c19eab/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-9.xmind.html

یک نقشه ذهنی در رابطه با درس 9 در ادامه مهلتی دادند تا هر چیزی که در تابلو نوشته شده را بنویسیم در ادامه نمره های مستمر واقعی را به ما گفتند و گفتند نمره هایی که در همکلاسی داده شده با ارفاق است حدود 15 دقیقه تا پایان کلاس مانده بود که استاد استراحت دادند و کلاس تمام شد.