حساب, هفتم مسوولیت

حساب روز دوشنبه، 2 بهمن ماه

سلام دوستان. من امیر محمد سعادتمند هستم و خیلی خیلی خوش اومدین به مقاله امروز بنده. امروز 2 بهمن ماه 1402، بعد از خواندن نماز به سر کلاس رفتیم.
چون که امروز از روز هایی بود که ما، یک زنگ با استاد یادگاری کلاس داشتیم. بعد از ورود استاد به کلاس، استاد برگه های امتحانی را که مال میان ترم بود را به بچه ها دادند. امتحان ها بسیار سخت بود و نمرات نسبتا بد شده بود. بعد از آن، استاد فرمودند که بچه ها نمرات را جمع کنند تا بلکه اشتباهی در نمرات نشود. در میان کلاس که داشتیم برگه هارا نگاه میکردیم،،استاد مجیدی به سر کلاس آمدند و در مورد نماینده های جدید صحبت کردند و رای گیری آن را همان موقع انجام دادند.
بعد از آنکه آقای مجیدی از کلاس خارج شدند، دیگر بچه ها برگه هایشان را نگاه کرده بودند و چند نفر هم اعتراض داشتند که بی فایده بود و بعد از انکه اعتراض کردند، 0/25 از نمرات شان کم شد……بعد از آن حدودا 7 دقیقه وقت باقی مانده بود که استاد ب م م {بزرگترین مقسوم علیه مشترک}را توزیح دادند که نشد خیلی
در مورد ش بحث شود{به علت وقت}و بعد از آن چون که 5 شنبه کلاس ریاضی نداشتیم، بهمان 2 تکلیف دادند. امیدوارم لذت برده باشید،،خدانگهدار.