هفتم هدف, هنر

هشتم بهمن ماه زنگ هنر

به نام خداوند جان آفرین             در ابتدای استاد آقای علیخاصی فرمودند که موضوع درس امروز راجع به مگاپیکسل هست ، مگاپیکسل چیست؟به جزییات عکس که خیلی ریز هستند و فقط در صورتیکه عکسی را خیلی زوم کنیم قابل دیدن هست که به شکل مربع می‌باشد و هر قدر تعداد این مربع ها بیشتر باشند یعنی کیفیت عکسهای دوربین بهتر است یا عکسها وکتور هستند که نمایش خیلی چیزهای ساده مثل دایره و مربع را دارند و هر قدر ، روی آنها زوم کنیم مربعی دیده نمیشود مورد بعدی که در مورد آن آموزش دیدیم این بود که وارد سایتی شدند و لوگوهای متفاوت را زدند که یکی از آنها لگوی امنیت بود که به شکل سپر ، چه در زمان قدیم و چه در زمان حال ، به شکل سپر بود ، در ادامه از ما خواستند که برای مدرسه ی خودمان بگویید که چه لوگوهایی مورد نیاز مدرسه است که این لوگوها عبارتند از لوگو برای باغچه های زندگی، لوگوی دوچرخه ها و برای کلاسها و دستشویی و جای ماژیک های کلاسها و ۰۰۰ تکلیف اینست که از همین مواردی که گفتید ، پنج تا از آنها را بکشید