قرآن, هفتم هدف

قرآن هفتم هدف ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

استاد اول وارد کلاس شدند و حضور و غیاب کردند و بعد گفتند قرآن های کامل خود را باز کنید و و از صفحه ی ۲۸۰ تا ۲۸۵ را به بچه ها گفتند که دو آیه دو آیه سوره ی نحل را بخوانند و بعد توضیح دادند که ترجمعه اولین قدم فهمیدن است و خواندن آیه هارا با بچه ها ادامه دادند و مشکلان بچه ها را گفتند و نکته ای از ان ایه ها گفتند ان نکته این بود برای کسانی که از راه بدر شده اند با پند نیکو ان را در راه درست قرار دهیم و بعد از ان نکته ی اموزنده سوره ای اسراء شروع کردند و به همت یار گفتند که ایه اول را شروع کند به خواندن و باز هم مشکلات و کلمات سخت ان را گفتند و به اقای افشاری گفتند که ترجمه ان را بخواند و همینطور سلیمی و بعد دوباره ایه خواندن را شروع کردند و بعد اقای معصوم نیا یک بازی معمایی برای قران طراحی کرده بودند که ان را برای استراحت بازی کردیم و بعد اقای علی کفعمی داستان ملکه صبا را به ما گفتند و بعد ادامه ای سوره ای اسراء را شروع کردند و بعد استاد ۳ نکته از صفحه ۲۸۴ گفتند
۱ ) نتیجه ی عمل هر کس متناسب با طلب اوست
۲) احترام و احسان به والدین
۳) عدم اصراف و ریخت پاش
و تکلیف هفته ی بعد این بود از صفحه ۲۸۶ تا ۲۹۱ رو خوانی قران کامل کنیم