تجربی, هفتم هدف

علوم دوشنبه تاریخ : ۲/ ۱۱ / ۱۴۰۲

به نام خدا 🙂

استاد درس ۷ « آب های زیر زمینی » را شروع کردند و توضیح کوتاهی درباره ی نفوذ پذیری و نفوذ نا پذیری دادند.

نفوذ پذیری : اندازه ذره ی خاک ها درشت باشد و آب از لایه ی بالایی به لایه ی زیرین برود


نفوذ نا پذیری : اندازه ذره های خاک ریز باشد و آب از لایه ی بالایی به لایه ی پایینی نرسد.


یک توضیحی در باره ی عواملی که موثر در زیاد شدن آب های زیر زمینی دادند. 

گفتند : !!

فکر کنید آب از بالای کوه به سمت شیب کوه می آید . (۱) پوشش گیاهی : آب اگر با سرعت به 🌲 درخت بر خورد کند . سرعتش کم میشود و به زمین نفوذ میکند .

(۲) جنس خاک : اگر ذره ی خاک درشت باشد آب راحت تر به زیر زمین می‌رسد .

(۳) شیب زمین : شیب هرچه کم تر باشد آب با سرعت کمتری حرکت میکند و راحت تر آب نفوذ میکند.

(۴) شدت باران : باران هرچه تند تر و محکم تر ببارد بهتر به زمین نفوذ میکند