زندگی, هفتم مسوولیت

پنج شنبه 28/10/1402

امروز همه ی دانش اموزان برای امتحان زندگی به مدرسه امدند.امتحان شروع شد و 4 سوال کوتاه بود که جواب دادیم.بعد از امتجان همه گروه ها کنار هم نشستند تا قسمت دوم امتحان را شروع کنیم. پس از توضیحات اقای دوستی هر کسی نقشی را به عهده گرفت و به هر گروه برگه ای دادند و هر گروه به قلمروی خود رفت تا کار های خواسته شده را انجام دهند.پس از حدود یک ساعت توانستیم کار خواسته شده را انجام دهیم و با سکه های گروه برویم و وسایلی را تهیه کنیم و یک کاردستی بسازیم… تا وقتی که وقت تمام شد و همه ی گروه ها به جای قبل خود بازگشتند و وقت پاداش ها بود. و پس از این همگی از مدرسه بیرون رفتیم.اما قبل از آن اقای دوستی گفتند که قسمت 3 امتحان در خانه است و شما باید:1-در همکلاسی نظر خود را راجب اعضای گروه و خودتان بدهید2-مستند سازی امروز را در همین سایت بنویسید.