زندگی, هفتم مسوولیت

امتحان زندگی پنجشنبه ۲۸ دی ماه


به نام خدا

ما امروز برای امتحان زندگی ابتدا امتحان کتبی را داده که از ۵ نمره تشکیل شده بود و دفتر زندگی که آورده بودیم به ما گفتند مشکلی ندارد اگر که از دفتر هایتان در امتحان استفاده کنید و امتحان برای ما کمی راحت‌تر شد ولی تازه این بخش اول کار بود در امتحان دوم که ۱۵ نمره داشت به ما گفتن به صورت گروهی بشینیم وقتی که نشستیم در مورد امتحان یا کاری که باید انجام می‌دادیم توضیح دادن هر کسی در گروه نقشی را باید انتخاب می‌کرد و کارهایی که مربوط به آن نقش است را انجام دهد و حتی به ما گفتند که تمام امتیازهایی که در جدول زندگی جمع کرده‌اید را ما به صورت پول درآورده‌ایم تا اگر چیزی خواستید معاوضه کنید بتوانید و حتی ۱۵۰ سکه هم خودشان به ما قرض دادند بعد از آن آقای دوستی چند مکان که در مدرسه وجود داشت روی تخته نوشتن و ما باید آن مکان‌ها را می‌خریدیم بعد از آن به هر گروه برگه‌ای دادن و گفتند با رمز هایی که در این برگه هست برگه‌ای که قایم شده است را پیدا کنید و به من بگویید وقتی پیدا می کردیم و به آقای دوستی می‌گفتیم به ما برگه‌ای دیگر می‌دادند وقتی برگه دوم را خوانده‌ایم در آخر آن چند سوال پرسیده بود مانند اینکه ادامه داستان را در لپ تاپ بنویسیم و کلاستان را تزئین کننید و … آخر سر هم آقای دوستی مکان‌هایی را که در آن مستقر بودیم از ما می‌خریدند و بعد فرمانده گروه سوالاتی که جواب داده بودیم را به آقای دوستی دادند و دیگر امتحان تمام شده بود و باید به خانه برمی‌گشتیم.