زندگی, هفتم مسوولیت, هفتم هدف

امتحان زندگی روز 28 دی ماه 1402

ابتدا به ما گفتند که دفاتر زندگی را بردارید و وارد سالن پایین شوید برای امتحان کتبی.

بعد از امتحان کتبی مارا گروهی نشاندند تا برایمان در مورد بازی که قرار است انجام دهیم توضیح دهند. بعد از توضیحات شروع به مزایده کردیم و برای خود قلمرویی خریدیم و بعد از آن گروه ها نقش ها را نوشتند و تحویل استاد دوستی دادند و بعد سخنگو برگه ای از استاد گرفت و بچه های هر گروه طبق مکان هایی که در برگه به صورت رمز درج شده بود باید می گشتند تا رمز را پیدا کرده و آقای دوستی به آنها برگه ی دوم را بدهد. در برگه ی دوم داستان هایی نوشته شده بود. بعد از داستان ها 4 تا فعالیت داده شده بود. هر گروه باید چهار تا فعالیت را انجام می داد و بعد به آقای دوستی نشان می داد تا ایشان سکه بدهند.

آخرین کار گروهی همه افراد در ترم یک تمام شد و انشالله همگی پر قدرت و با تلاش زیاد به استقبال ترم 2 میرویم و آن را هم به خوبی پشت سر میگزاریم.