زندگی, هفتم مسوولیت

امتحان زندگی ترم یک

به نام خدا
در این امتحان ما در اول آمدیم و مانند امتحان های دیگر نشستیم و یک برگه دادند و ما پر کردیم بعد از آن کسی به خانه نرفت بلکه همه مانند تا بخش دوم امتحان که 15 نمره داشت را ببینند. امتحان اینگونه بود که ما دوباره طبق گروه بندی قدیمی خود می شدیم و موقعیت مکانی ای را می خریدیم و  باید یک معما را حل می کردیم معما اینگونه بود که ما باید برگه ای که مال گروه خودمان بود رامی رفتیم و دنبالش می گشتیم و وقتی آن را پیدا می کردیم آن را بر می داشتیم و معما را می خواندیم بعد از آن یکسری کار در آخره برگه 4 از ما خواسته شده بود مثل تایپ با ورد و یا ادامه دادن متن و یا توضیح دادن در باره مسئله تکبر و غرور، و ما باید این هارا  را توضیح می دادیم این امتحان یکی از عجیب ترین امتحان هایی بود که من تا حالا داده ام نظر شما چیه؟؟؟ 

درباره صالح کریمی

سلام، صالح کریمی هستم متولد سال 89 من دانش آموز کلاس هفتم هستم و یک مسئولییت پذیر از کلاس مسئولییت هم هستم. من از بین درس ها به درس تاریخ و ریاضی علاقه دارم و به پینگ پونگ و فوتبال علاقه دارم و دوست دارم در آینده مهندس عمران بشوم تا با پدرم همکار بشوم و پدرم هم بتواند به من کمک کند.