تجربی, هفتم هدف

علوم تجربی ، زنگ چهارم ، یازدهم دی ماه

به نام خداوند جان و خرد

ابتدا استاد بعد از سلام ، در مورد انواع بارش تدریس کردند که به سه نوع میباشدباران  که در اثر کاهش دما و درصد رطوبت که وجود دارد بستگی دارد ، برف که زمانیکه دمای هوا منفی صفر باشد ، تگرگ که نوعی دیگر از بارش هست که زمانیکه به بارانی که از آسمان میآید ، توده هوای سرد برخورد کند باعث تشکیل تگرگ میشود ، رودخانه ها دو دسته اند مارپیچ باشیب کم و مستقیم با شیب زیاد ، یخچالها هم به دو دسته ی کوهستانی و قطبی تقسیم میشود ، نود و هفت درصد از کل آبها ، شور و تنها سه درصد آن شیرین است ، مد یعنی بالا و جزر یعنی پایین آمدن ، ارومیه که در استان آذربایجان غربی است که در اثر شکستگی سنگ کره به وجود آمده و سبلان در شهر اردبیل پدر اثر آتشفشان به وجود آمدهاست