زندگی, هفتم هدف

امتحان زندگی پنجشنبه 28 دی ماه سال 1402

به نام خدا من محمد احسان دژفر امروز قرار است برای شما امتحان زندگی را مستند سازی کنم.

امروز بعد از ورود به مدرسه و مرور بر درس تفکر و سبک زندگی آماده شدیم که امتحان بدهیم. امتحان شامل 5 سؤال بسیاااااااااااااااار آسان بود که از روز 6 آبان ماه و خودشناسی و انواع دروس و هدف سؤال  آمده بود البته امتحان دفتر باز بود و می توانستیم از دفتر زندگی استفاده کنیم ولی من فقط برای سؤال اتفاقات روز 6 آبان دفتر را باز کردم و بقیه را از چیز هایی که یادم بود نوشتم و از دفتر استفاده نکردم.

بعد از اتمام سوالات آزمون بخش دوم آزمون که من اسم آن را بازی زندگی می گزارم شروع شد در این بخش هر قلمرو  به مزایده گزاده شد و هر گروهی یکی از قلمرو ها را خریداری کرد گروه ما یعنی گروه چهار هدف کلاس نهم استقامت را به 15 سکه خریداری کرد و در آخر هم به 18 سکه فروختیم. بخش دوم آزمون به این صورت بود که ماباید با سکه هایی که داشتیم و سکه هایی که می توانستیم به دست بیاوریم فعالیت هایی که به ما محول شده بود را انجام دهیم که شامل خرید و فروش و خلاصه داد و ستد می شد. ما برای انجام فعالیت های گروه خود به قیچی لپتاپ و کاغذ رنگی احتیاج پیدا کردیم و خریداری کردیم ولی متافا نتوانستیم چیزی بفروشیم و 45 سکه ضرر کردیم. ولی در کل امتحان جالبی بود و تا به حال چنین امتحانی ندیده بودم. مطمئنم که بقیه ی بچه ها نیز همچین امتحانی ندیده بودند.