زندگی, هفتم هدف

امتحان زندگی قسمت دوم۱۴۰۲/۱۰/۲۸

اول به همه ی بچه ها گفتند که گروهی بشینیم بعد از نشست استاد دوستی مراحل و کارها را به ما گفتند و نقش هایی هم گفتند که باید بین افراد پخش می‌شد و هر کس باید یک نقش انتخاب می‌کرد بعد از مشخص شدن نقش ها آنها یک حالت بازی طوری طراحی کرده بودند که در آن به همه‌ی گروه ها ۱۵۰ سکه ی امانت میدادند و جمع امتیازات گروه هر چه قدر بود به سکه تبدیل می‌شد و به آن اضافه می‌شد استاد لیست قیمت های ابزار ها را گفتند و روی پرده‌ی دیتاشو آوردند که ببینیم بازی شروع شد همه‌ی گروه ها در مکان خود قرار گرفتند اول از همه به ما برگهای داده شد تا آن را رمز گشایی کنیم کلمه های اشتباه آن را کنار هم قرار دادیم تا رمز را پیدا کردیم و رفتیم سراغ برگه رمز گشایی بعدی آن را نگاه کردیم و دیدیم که هم نقطه گذاری دارد هم فعالیت سریع نقطه گذاری کردیم و دوباره از روی آن کامل خواندیم تا بتوانیم فعالیت ها را به درستی انجام دهیم دومین فعالیت آن، تزئینات بود ما با مقوا و ۲ بطری شیشه ای یک تزئینی بسیار زیبا درست کردیم که می‌شد به دیوار هم آویزان کرد این بود قسمت دوم امتحان زندگی