هفتم مسوولیت, هندسه

هندسه کلاس مسئولییت 13 دی

به نام خدا
امروز آقای قزوینی وارد کلاس شد و امتحان هارا آوردند و سوال هارا خواندند یکی از سوال درمورد دوران 180 درجه بود. سوال های بعدی را هم باید پاره خط و خط  و نیم خط ها را باید در یک شکل معلوم می کردیم. یا مثلا باید دو زاویه مکمل یا متمم را مشخص می کردیم. سوال دیگر جای خالی بود و درست و نادرست بود. این را همیشه به خاطر داشته باشید که یک دوازده ضلعی دوازده تا محور تقارن و خط فقارن دارد و قضیه حمار هیچ موقع یادتن نرود. بچه ها غمگین بودند چون که فکر کنم همه اشتباه نوشته بودند استاد می خواست برگه هارا بده که دیدند خیلی ها صحیح نشده و نمره ها هم وارد نشده است ولی نمره آن کسانی را که صحیح کرده بودند را در دفتر گذاشتند و به آن ها دادند بعد از آن استاد نمونه سوال های کتاب کار را گفتند بیارید و نام افرادی را صدا کردند حل کردند. استاد هیچ تکلیفی نگفت. خدانگهدار

درباره صالح کریمی

سلام، صالح کریمی هستم متولد سال 89 من دانش آموز کلاس هفتم هستم و یک مسئولییت پذیر از کلاس مسئولییت هم هستم. من از بین درس ها به درس تاریخ و ریاضی علاقه دارم و به پینگ پونگ و فوتبال علاقه دارم و دوست دارم در آینده مهندس عمران بشوم تا با پدرم همکار بشوم و پدرم هم بتواند به من کمک کند.