فارسی, هفتم مسوولیت

زنگ سوم فارسی ۵ دی

به نام خدا 

آقای مجیدی در روز سه شنبه وقتی که وارد کلاس شدند آن امتحان روخوانی را گرفتند که از صفحات ۵۰ تا ۵۴، صفحه ۳۹ روخوانی اش بسیار سخت بود اما صفحه ۵۰ تا ۵۴ روخوانی اش بسیار راحت بود ما وقتی لیست آقای مجیدی را دیدیم به غیر از یک نفر که به او ۱۳ داده بود بقیه را بالای ۱۸ داده بودند وقتی امتحان روخوانی تمام شد آقای مجیدی به سرعت گفتند برگه در بیاورید می خواهم املا که از صفحات ۳۲ تا ۶۳ بود آقای مجیدی وقتی در حال املا گفتن بودند شیران حالش بد شد و مجبور شد از کلاس خارج شود بعد از املا آقای مجیدی حکایت را که صفحه ۶۴ بود درس دادند. و برای تکلیفم به ما گفته‌ام که صفحات کارپوچینو هایی که در همکلاسی می‌گذارم را حل کنید.