زندگی, عربی, قرآن, هفتم مسوولیت

روز سه شنبه ۱۲ دی

سلام

آقای کبیری پس از وارد شدن به کلاس گفتند صغقرابیاورید می خواهیم سوره ی نحل را به نوبت بخوانیم بعدکه سوره ی نحل راخواندیم استاد گفتندالان ص ۶۵رابیاوریدمی خواهیم تمرین هارا انجام بدهیم ومن شماراصدا میزنم که جواب فلان سوال را بدهید

پس از انجام این کار به ما ۵دقیقه فرصت دادن که ص ۶۶را بنویسیم بعد که ما نوشتیم دوباره همان کار قبلی را که باص۶۵ انجام دادیم با ص ۶۶هم انجام دادیم

بعداستادبه مانکته درباره امتحان گفتند که امتحان شفاهی درهم کلاسی هست وتا جمعه وقت داردوامتحان کتبی ازمعنی حروف ومعنی آیه می آید وگفتندکه این حرف را به کسانی که غایب هستند بگویید

نویسنده:علی صادقیان

 

به نام خدا

آقای دوستی اول کلاس برنامه را گفتند که کلاس جمع‌بندی می‌کنیم به مدت ۲۰ دقیقه بعد از آن به مدت ۳۰ دقیقه کتاب را پیش می‌رویم (کتاب تفکر و پژوهش) بعد از آن جدول امتیازات را می‌بینیم و در آخر هم به مدت یک ربع امتحان می‌گیریم.

آقای دوستی برای جمع‌بندی جشنی که برای روز مادر گرفتیم را تحلیل کردیم یعنی خوبی و بدی‌های آن جشن را گفتیم تا برای ‌های بعدی که می‌خواهیم بگیریم درس عبرت شود.

بعد از آن سراغ کتاب رفتیم ما در کتاب صفحه ۴۰ تا ۴۴ را خواندیم که در مورد مطالعه بود.

در برنامه بعدی جدول امتیازات را دیدیم که بیشتر امتیازات برای مستندسازی‌ها بود ما وقتی داشتیم جدول را چک می‌کردیم ناگهان زنگ خورد و وقت نکردیم که امتحان بدهیم.

نویسنده:علی رضا صفری

 

به نام خدا

امروز قرار بود که استاد امتحان غول کش بگیرند. ما بعد از خواندن نماز به کلاس رفتیم که خبر رسید باید کتاب را با خودکار آبی برداریم و به سوی امتحان برویم امروز پایه نهم هماهنگ با ما امتحان فیزیک داشتند ما آماده شدیم برای امتحان امتحان شروع شد سوال ها خیلی سخت بود همه بچه ها شک به آنها وارد شد بعد دیدیم که کمی سخته امتحان هر جوری که بود تمام شد به کلاس رفتیم استاد گفت که من از بعضی از شما انتظار بیشتری داشتم به گفتند که امتحان ترم ۱ شاید سخت تر از این باشد باید حسابی بخوانید و اگر کسی نمره ای از امتحان پایین ۱۹ بشود یعنی سر خود را کلاه گذاشته است.

نویسنده:محمد حسن رضایی