حرفه و فن, هفتم مسوولیت

حرفه و فن زنگ اول ، 13 دی ماه

به نام خداوند جان و خرد
امروز یکی موفقیت هایمان این بود که سنباده برقی راه افتاده بود. دوم اینکه در نمکدان ها را استاد حجابی آورده بودند. بچه همه زور و تلاش خود را برای امروز گذاشتند.
امروز با سنباده ها خوب نمکدان ها را نرم کردیم. با سوهان ها هم آن ها را حالت دادیم.
بعضی از بچه ها کار هایشان را نیاورده بودند و ناظر بر سنباده برقی شدند. اقا ی زرگریان لیست دستشان بود و اقای داوری سنباده را نگ داشته بودند.
بعضی ها هم مثل اقایان حق شناس و فقهی و … یا به دلیل گم کردن نمکدان و یا به خاطر گند زدن داخل نمکدان ، کار خود را دوباره از اول شروع کردند.
یکی از نکته های مهم این است که اول باید سوهان بزنید و بعد سنباده های به ترتیب سخت و نرم بزنید. یکی دیگر این است که با فشار زیاد آوردن به مته ممکن می شه که مته بشکند.
در عکس زیر تلاش و کوشش بچه ها را می بینید که دارند یا سنباده می زنندو یا سوهان و یا در صف سنباده برقی هستند.
با تشکر از همگی