حساب, دروس, هشتم کوشش

کلاس ریاضی زنگ آخر سه شنبه 1402/10/5

آقا سلام
امروز استاد مثل زنگ قبلی من و آقای قریسی و یزدیان رو آوردن پای تخته و ماهم از سوال 80 تا 94 درس 1 رو حل نمودیم
و اینکه ….. کار دیگه ای انجام ندادن 🙃

{پی نوشت:}
تکالیف:
1) مجله برهان مهر 1401
2) کتاب خیلی سبز تا ص 56 فصل 2

✋ تا Hi دیگه Bye ✋