فارسی, هفتم هدف

چهارشنبه زنگ اول ادبیات فارسی ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

                                                                                  (بسم الله  الرحمن الرحیم)

آقای مجیدی به محض اینکه وارد کلاس شدند قوانین ازمون را گفتند،گفتند که یک مصرع میدم شما باید ادامه ی آن را بنویسید و یک جمله هم گفتند میدم و شما باید نقش های آن را پیدا کنید.خلاصه امتحان را دادیم خیلی سخت بود.بعد امتحان آقای مجیدی امتحان را برسی کردند و همی بچه می‌زدند تو سر خودشان و در آخر هم زنگ خورد همه رفتند بیرون.

                                                                            (خداحافظ تا یک مستند سازی دیگه.)