زبان انگلیسی, هشتم تلاش

زبان 10/9

سلاممممم شنبه آقای رضویان دیر اومدند سر کلاس گفتند چطوری بخونید و پنجشنبه امتحان لیسنینگ داریم بعد تکلیف کتاب کار. را دادند و همین با اجازه فعلا خداحافظیییییییی