زبان انگلیسی, هفتم هدف

زبان گروه B شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۹

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد آمدند و گفتند ۳۰ دقیقه آخر کلاس کوئیز می گیرم سپس یاد آوری کردن یکشنبه امتحان شفاهی داریم و سپس گفتند امتحان ترم دو بخش است یک بخش صوتی بخش میشه و از آن سولاتی می‌آید و بخش دیگر هم برگه امتحان هست از ۴ درس اول است.

بعد از روی شغل های آخر کتاب یک سری همخوانی کردیم و کمی هم درباره تکلیف صحبت کردیم.سپس اجازه دادند مروری کنیم و روی بلد بودن شغل ها تاکید داشتن سپس رفتیم امتحان دادیم سر امتحان سولات را که درباره جواب نبود  استاد مهری جواب می دادند.