عربی, هفتم هدف

زنگ عربی سه شنبه 12 دی 1402

امروز بر طبق قرارا قبلی قرار شد که در این زنگ امتحان غول کش از درس 1تا2 عربی داشته باشیم ولی برای منی که 4 ورق نمونه سؤال حل کرده بودم مثل آب خوردن بود فقط نتونستم یک عبارت رو جواب بدم اون هم سخت نبود احتیاج به فکر داشت که من نکردم!….

ولی در کل امتحان آسانی بود من نتیجه ی تمرین های خودم رو دیدم و تونستم از نظر خودم امتحان خوبی بدم.

بعد از امتحان استاد از عملکرد ما و راضی یا ناراضی بودن خودشون از ما حرف زدن و گفتن که در کل از همه ی ما راضی هستند و ما عملکرد خوبی داشتیم.

در نهایت استاد گفتند که نتیجه ی تمرین ها ی خودمون را برای بچه ها کلاس تعریف کنیم که کردیم. بعد استاد گفتند که باید آزمونک معجم اولی که 99 کلمه بود و  بدانیم رو به نماینده ی فناوری بدهند تا اون توی اکسل وارد کند و برای استاد ارسال کند من هم عکس آن را ارسال کردم.

ولی در نهایت امتحان سختی نبود اصلا!!!!!!!!