هفتم مسوولیت, هندسه

هندسه کلاس مسئولیت 6 دی

به نام خدا                                                                                                                                                                                    اول از همه اقای قزوینی تکلیفی که شنبه داده بودند یعنی کتاب کار را دیدند. خیلی ها ناقصی و خیلی ها هم تکلیف نداشتند. بعد ااقای افسری برگه های امتحان را اورد و به اقای قزوینی تحویل داد. استاد امتحان را پخش و شروع شد. این امتحان زیادی امنیت و دیدبانی نداشت. همه تقلب می کردند. حتی درسخوان ها چون بعضی از سوال هایش سخت بود. انگار امتحان داشت گروهی حل می شود. و حتی بعضی هاهم از آقای قزوینی به شوخی می گفتند که استاد امتحان گروهی است؟استاد در میان امتحان کتاب کار چند نفر دیگر را هم دید.و به تمام بچه ها نمره داد به همین زنگ خورد و کلاس به ترتیب تمام شد.                                                                                                                                                     باتشکر

درباره صالح کریمی

سلام، صالح کریمی هستم متولد سال 89 من دانش آموز کلاس هفتم هستم و یک مسئولییت پذیر از کلاس مسئولییت هم هستم. من از بین درس ها به درس تاریخ و ریاضی علاقه دارم و به پینگ پونگ و فوتبال علاقه دارم و دوست دارم در آینده مهندس عمران بشوم تا با پدرم همکار بشوم و پدرم هم بتواند به من کمک کند.