حساب, هفتم مسوولیت

زنگ دوم پنجشنبه حساب ۳۰ آذر

به نام خدا

آقای یادگاری ابتدای کلاس قرار بود که تمام تکالیفی که تا حالا انجام داده‌ایم ببینم که شامل: کتاب کار ، کتاب ریاضی ، سوالات گروهی فصل ۱ و ۲ ، آزمون جامعی که از ما گرفتن بخش پیشتازان ریاضی ، اما چون اثر بچه‌ها پاسخنامه آزمون جامعی که از ما گرفته‌اند را نیاورده بودند و آقای یادگاری وقتی فهمید به ما لطف کردند و تا روز دوشنبه یعنی چهارم دی ماه به ما وقت دادند تا تکالیف را کامل کنیم در وقت اضافه‌ای که داشتیم اشکالاتی که بچه‌ها از تکالیف داشتن را آقای یادگاری حل کردند و رفع اشکال کردند و حتی برای روز دوشنبه هم صفحات اول و دوم فصل شمارنده‌ها را به ما گفتند که حل کنیم