فارسی, مهارت, هفتم هدف

۴دی کلاس فارسی

سلام

در اول کلاس فارسی ،امتحان  روخوانی ازصفحات سی و نه تا چهل ، پنجاه تا پنجاه و چهار  و صفحه شست.

بعداز آن معنی متن ومعانی کلمات مهم متن زیبایی شکفتن و درس شش( قلب کوچکم را به چه کسی بدهم )را گفتند وبعد امتحان املا از صفحات سی و یک تا شست وچهار گرفتند بعد از امتحان برگه هارا بین بچه ها پخش کردند و تا آخر زنگ برای تصحیح وقت دادند وگفتند هر کس که نتواند کامل تصحیح  کند برای هر کلمه نمره از امتحان تصحیح شده آن کم میشود

خدا حافظ